Новини

четвъртък, 4 януари 2018 - 14:40
Националният статистически институт стартира работата по проект „Стъпки към прилагане на Европейската система от оперативно съвместими бизнес регистри (ESBRs)“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 11172.2017.002-2017.603.
четвъртък, 4 януари 2018 - 09:30
Националният статистически институт стартира работата по проект „Статистика на научноизследователската и развойна дейност (НИРД) и на иновационната дейност през 2018 година (CIS 2018)“. Проектът се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия №  06163.2017.002-2017.504.
вторник, 2 януари 2018 - 15:25
Националният статистически институт стартира работата по проект „Европейско профилиране - Стъпки към прилагане на Европейската система от оперативно съвместими бизнес регистри (ESBRs)” съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 11172.2017.003-2017.334.
вторник, 19 декември 2017 - 08:40
На 18 декември в офиса на представителството на Световната банка в България беше направено представяне на основните резултати от проект „Картографиране на бедността в Република България“.  Проектът е част от програмата на правителството и Международната банка за възстановяване и развитие. Проектът стартира през 2016 г. и е реализиран съвместно от експерти на Националния статистически институт и Световната банка.
понеделник, 18 декември 2017 - 13:30
На 14 декември 2017 г. в гр. Тарту, Естония, се състоя официална среща, на която статистическата служба на Естония предаде на Националния статистически институт председателството на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз в присъствието на представители на статистиката на Австрия и Евростат.
сряда, 13 декември 2017 - 09:45
На 14 декември 2017 г. в гр. Тарту, Естония, делегация от Националния статистически институт, водена от председателя Сергей Цветарски, ще участва в среща, на която настоящият председател на Работна група „Статистика“ и заместник-председател на статистическата служба на Естония г-жа Тууликки Силлайое ще предаде председателството на Съвета на Европейския съюз в областта на статистиката. В срещата ще участват и представители на статистическата служба на Австрия като партньори от триото председателства на Съвета на ЕС Естония - България - Австрия.
петък, 1 декември 2017 - 17:30
На заседанието на Националния статистически съвет (НСС), проведено на 1 декември 2017 г., беше обсъден и приет Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2017 година. През изминалата година НСИ проведе 257 статистически изследвания и дейности, а органите на статистиката - 44. В отчета е направен детайлен преглед на изпълнението на всички изследвания и стратегически приоритети през 2017 година. Членовете на НСС изразиха положително становище относно неговото съдържание и обхват.

Страници