Новини

четвъртък, 1 февруари 2018 - 10:00
Националният статистически институт стартира провеждането на наблюдение на читалищната дейност през 2017 г., което обхваща всички читалища на територията на Република България. Изследването се провежда веднъж на пет години и е включено в Националната статистическа програма за 2018 година.

Отчетните единици получават уведомително писмо по електронна поща от Централното управление на Националния статистически институт или по обикновена поща от отдел „Статистически изследвания“ към съответните териториални статистически бюра.

вторник, 30 януари 2018 - 11:45
Общо 527 ученици от България, разпределени в 194 отбора, са заявили желанието си да участват в първата Европейска олимпиада по статистика.

Участниците от единайсетте европейски страни, в които ще се проведе състезанието са общо 6300, разпределени в 2366 отбора.

Според регламента на олимпиадата отборите са съставени най-много от трима ученика, но е позволено дори самостоятелно участие. Важно е всеки отбор да има учител ментор. 16 български ученици са изявили желание да се състезават сами.

понеделник, 29 януари 2018 - 17:32
Председателят на НСИ Сергей Цветарски председателства първото за Българското председателство заседание на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз на 24 януари в Брюксел, Белгия.
сряда, 24 януари 2018 - 14:00

По случай 25 януари - Деня на Българското радио, НСИ представя статистически данни за радиоразпространението в България от 1939 г. до наши дни.

 
сряда, 24 януари 2018 - 10:15
На своето редовно заседание на 11 януари 2018 г. Министерският съвет прие Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2017 г. и Националната статистическа програма за 2018 година.
вторник, 16 януари 2018 - 13:30
Националният статистически институт стартира работата по проект на тема „Дезагрегиране на статистиката за крайното потребление на енергия в сектор „Индустрия“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 08352.2017.004-2017.775.
вторник, 16 януари 2018 - 13:15
По случай официалното откриване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз Евростат публикува инфографика „България в ЕС“ с интересни статистически данни, като е направено сравнение с ЕС.

Инфографиката може да бъде разгледана тук.

вторник, 9 януари 2018 - 10:00
Националният статистически институт започна работа по проект на тема „Изследване на информационното общество през 2018 година“ в изпълнение на договор за субсидия с Европейската комисия № 06163.2017.003-2017.456, който включва провеждането на две наблюдения - „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата“ и „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии и  е-търговия в предприятията“.
четвъртък, 4 януари 2018 - 14:40
Националният статистически институт стартира работата по проект „Стъпки към прилагане на Европейската система от оперативно съвместими бизнес регистри (ESBRs)“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 11172.2017.002-2017.603.
четвъртък, 4 януари 2018 - 09:30
Националният статистически институт стартира работата по проект „Статистика на научноизследователската и развойна дейност (НИРД) и на иновационната дейност през 2018 година (CIS 2018)“. Проектът се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия №  06163.2017.002-2017.504.

Страници