Новини

петък, 15 юни 2018 - 13:07
Основната тема на последното заседание на Работна група „Статистика“, проведено на 14 юни 2018 г., беше предложението за рамков регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (FRIBS). Дискусиите бяха съсредоточени върху архитектурата на правната рамка на проекта за регламент, както и върху съдържанието на делегираните и прилагащите актове.
четвъртък, 31 май 2018 - 10:10

 

 

сряда, 30 май 2018 - 12:20
Основната тема на заседанието на Работна група „Статистика“, проведено на 29 май 2018 г., беше предложението на Европейската комисия за рамков регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (FRIBS). Дискусиите бяха съсредоточени върху изготвените от Българското председателство компромисни текстове по членове от 1 до 27.
понеделник, 28 май 2018 - 13:30
Резултатите от Европейската олимпиада по статистика за ученици бяха обявени днес

След месеци на силна конкуренция резултатите от Европейската олимпиада по статистика за ученици станаха известни. Но нека се върнем накратко там, откъдето започна всичко...

сряда, 23 май 2018 - 17:25
Националният статистически институт беше домакин на неформална среща на ръководителите на статистическите служби от европейските страни. Събитието се проведе на 22 и 23 май в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и беше организирано  съвместно от Генерална дирекция „Евростат“ на Европейската комисия и Националния статистически институт на Република България.
понеделник, 21 май 2018 - 17:20
Председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски и представителят на УНИЦЕФ за България Мария Хесус Конде подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество между двете институции. Основната цел на документа е създаването на устойчива цялостна система за наблюдение на ситуацията на децата в Република България.
четвъртък, 17 май 2018 - 14:40
Националният статистически институт съвместно със Статистическия институт на Белгия беше домакин и съорганизатор на международна конференция, на която бяха представени резултатите от проект ESSnet за Big Data. В събитието, което се проведе на 14 - 15 май 2018 г. в София, взеха участие председателят на НСИ Сергей Цветарски, генералният директор на Евростат Мариана Коцева, председателят на Статистическия институт на Полша Доминик Розкрут и координаторът на ESSnet Big Data Питър Стройс.
сряда, 9 май 2018 - 17:25
На 8 май посланиците на ЕС потвърдиха споразумението, постигнато на 11 април 2018 г. между Българското председателство на Съвета и представителите на Европейския парламент и Европейската комисия (Евростат), относно модернизирането на европейската рамка за събиране на интегрирана статистика на земеделските стопанства.
понеделник, 30 април 2018 - 16:00
На 30.04.2018 г. в Националния статистически институт се проведе работна среща в рамките на проект „Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с въздействието на транснационалната младежка миграция (YOUMIG)“, който се реализира в рамките на транснационалната програма за Дунавския регион (Interreg – Danube Transnational Programme – ERDF).
петък, 20 април 2018 - 12:05
Фокусът на заседанието на Работна група „Статистика“, проведено на 19 април 2018 г., беше върху предложението на ЕК за рамков регламент за европейската бизнес статистика.

Дискусиите бяха съсредоточени върху изготвените от Председателството компромисни текстове по членове от 1 до 27 на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (FRIBS).

Страници