Новини

понеделник, 20 февруари 2017 - 12:50
Днес, 20 февруари 2017 г., в 11.00 часа в зала „Пресцентър“ на НСИ се проведе тегленето на жребия за определянето на печелившите в проведената от НСИ игра с понятия, използвани в статистиката. Тя беше насочена към повишаване на интереса и знанията за статистическата наука и практика.
петък, 17 февруари 2017 - 11:00
През януари 2017 г. Националният статистически институт стартира работата по ESSnet проект за Big Data: „Пилотни проекти за Big Data - II” съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 11104.2016.010-2016.756.
сряда, 8 февруари 2017 - 12:30
Председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски ще участва в 32-рото заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС), което ще се проведе на 9 февруари 2017 г. в Евростат, Люксембург. Срещата е първата за тази година от общо четирите редовни годишни заседания на Комитета.

Комитетът ще обсъди и гласува две законодателни предложения на Европейската комисия:

вторник, 31 януари 2017 - 10:40
„… Трифон Зарезан. Той се празнува от лозари, кръчмари и градинари, на които светецът е покровител. В Пловдивско … отиват всеки с бъклица червено вино на лозе и зарязват с наострен косер няколко най-плодовити лози, които се поливат с вино и благославят да родят много грозде.”
 
Из книгата Български народни празници” от
Михаил Арнаудов 
вторник, 31 януари 2017 - 10:05
В периода 1 - 8 февруари 2017 г. председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски ще вземе участие в семинар, организиран от регионалния офис на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и Общността на независимите държави, с тематика, адресирана за многоцелевото клъстерно изследване в домакинствата - „Multiple Indicator Cluster Survey“ (MICS). Изследването е основен източник на информация за индикаторите на Целите на устойчиво развитие 2030, приети от ООН. Събитието ще се проведе в гр. Тбилиси, Грузия.
вторник, 24 януари 2017 - 12:50
В края на 2016 г. досегашният генерален директор Валтер Радермахер, който заемаше тази длъжност от 1 август 2008 г., се пенсионира. До избирането на нов генерален директор на Евростат неговата длъжност ще се изпълнява от Мариана Коцева.

Мариана Коцева се присъедини към Евростат като специален съветник (съветник hors classe) през април 2012 година.

От юли 2014 г. тя е заместник генерален директор, пост, който заема и до днес.

четвъртък, 19 януари 2017 - 15:00
Дигиталната библиотека на НСИ предоставя на потребителите на статистическа информация възможност за безплатен онлайн достъп до 1 542 страници от дигиталната колекция „Преброяване на населението и жилищния фонд в Царство България на 31 декември 1934 година“, която се публикува за първи път в интернет.

На 31 декември 1934 г. започва деветото поред общо преброяване на населението в Царство България. То се извършва по силата на Закона за общите преброявания и Указ № 2 от 18 април 1934 година.

петък, 13 януари 2017 - 15:45
На своето редовно заседание на 11 януари 2017 г. Министерски съвет прие Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2016 г. и Националната статистическа програма за 2017 година.
петък, 13 януари 2017 - 13:33
Националният статистически институт  започва работа по пилотен проект „Дейности за модернизация при съставянето на PRODCOM статистика”, който ще се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 06124.2016.001-2016.395.
сряда, 11 януари 2017 - 10:30
Националният статистически институт започна работа по проект на тема „Изследване на информационното общество през 2017 година” в изпълнение на договор за субсидия с Европейската комисия № 06163.2016.003-2016.439, който включва провеждането на две наблюдения - „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата” и „Изследване на използването на информационно-комуникационни технологии и
е-търговия в предприятията”.

Страници