Новини

понеделник, 9 юли 2018 - 15:30
Националният статистически институт проведе информационна среща с централните медии, на която обяви започналата подготовка на 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Преброяването ще се състои през 2021 г., като годината е еднаква за всички държави - членки на ЕС, и е определена в Регламент (ЕС) 2017/712 на Комисията за определяне на референтната година и програмата за статистическите данни и за метаданните за преброяването на населението и жилищния фонд.

петък, 6 юли 2018 - 11:00
Във връзка със започналата подготовка за провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г. Националният статистически институт ще проведе среща с централните медии, на която ще бъдат информирани за етапите на подготовка и провеждане на Преброяване 2021.

Събитието ще се проведе на 9 юли 2018 г. от 11.00 ч. в зала „Пресцентър“ на НСИ.

вторник, 3 юли 2018 - 11:00
Националният статистически институт публикува актуализирана прогноза за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития, настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни възрастови и календарни периоди. Актуализирана е и демографската прогноза за развитието на населението по пол и области в перспектива до 2080 година.
 
сряда, 27 юни 2018 - 16:50
На 26 юни 2018 г. в Пловдив председателят на НСИ г-н Сергей Цветарски официално предаде председателството на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз на генералния директор на Статистическата служба на Австрия д-р Конрад Пезендорфер.
вторник, 26 юни 2018 - 16:00
Националният статистически институт съвместно с Евростат - статистическата служба на Европейския съюз, беше домакин на Конференция за потребителите на европейска статистическа информация в България на тема „По-добро сътрудничество, по-добри данни“, която се състоя на 25 юни 2018 г. в хотел Хилтън, София.

Събитието се проведе в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и по повод 138-ата годишнина от създаването на статистическата институция в България.

петък, 22 юни 2018 - 12:30
На 21 юни 2018 г. в сградата на Европейския парламент в Брюксел се състояха тристранните преговори (триалог) между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия по предложението за регламент относно интегрираната европейска социална статистика (IESS).

Целта на регламента е да създаде обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки.

сряда, 20 юни 2018 - 10:10
Националният статистически институт съвместно с Евростат ще бъде домакин на Конференцията за потребителите на европейска статистическа информация в България на тема „По-добро сътрудничество, по-добри данни“, която ще се състои на 25 юни 2018 г. в хотел Хилтън, София.

Събитието се провежда в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и по повод 138-ата годишнина от създаването на официалната статистическа институция в България.

петък, 15 юни 2018 - 13:07
Основната тема на последното заседание на Работна група „Статистика“, проведено на 14 юни 2018 г., беше предложението за рамков регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (FRIBS). Дискусиите бяха съсредоточени върху архитектурата на правната рамка на проекта за регламент, както и върху съдържанието на делегираните и прилагащите актове.
четвъртък, 31 май 2018 - 10:10

 

 

сряда, 30 май 2018 - 12:20
Основната тема на заседанието на Работна група „Статистика“, проведено на 29 май 2018 г., беше предложението на Европейската комисия за рамков регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (FRIBS). Дискусиите бяха съсредоточени върху изготвените от Българското председателство компромисни текстове по членове от 1 до 27.

Страници