Статистически данниПрессъобщения

сряда, 15 август 2018 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2018 г. е 1 474 лв. и спрямо същия период на 2017 г. се повишава с 8.7%.

Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2018 г. е 1 331 лв. и се увеличава с 11.4% спрямо същото тримесечие на 2017 година.

През второто тримесечие на 2018 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2017 година.

вторник, 14 август 2018 - 16:40

Брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2018 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%.

вторник, 14 август 2018 - 11:00

Индексът на потребителските цени за юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%.

вторник, 14 август 2018 - 11:00

През второто тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица е 5.5%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 72.6%. 

вторник, 14 август 2018 - 11:00

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват растеж от 3.4% през второто тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

петък, 10 август 2018 - 11:00

През периода януари - май 2018 г. износът на България за ЕС се увеличава с 12.0% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 14 887.3 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 9.7% и е на стойност 16 389.0 млн. лева.

През май 2018 г. износът за ЕС се увеличава с 5.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 028.0 млн. лв., а вносът нараства с 6.5% и е на стойност 3 367.9 млн. лева.

петък, 10 август 2018 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. нарастват с 1.8% спрямо края на март 2018 г. и достигат 2.35 милиона.

През второто тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата се увеличава с 4.5% спрямо първото тримесечие на 2018 г. и достига 1 125 лева.

петък, 10 август 2018 - 11:00

През периода януари - юни 2018 г. износът на България за трети страни намалява с 15.0% спрямо същия период на  2017 г. и е в размер на 7 489.1 млн. лв., a вносът се увеличава с 1.4% и е на стойност 10 573.9 млн. лева.

През периода януари - юни 2018 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 25 569.4 млн. лв. и в сравнение със същия период на предходната година износът се увеличава с 1.6%, а общата стойност на внесените стоки е 30 398.8 млн. лв. и нараства с 6.6%.

петък, 10 август 2018 - 11:00

През юни 2018 г. в страната са функционирали 2 890 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 130.1 хил., а на леглата - 290.0 хиляди. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.3%, а леглата в тях намаляват с 1.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2018 г., е 4 064.4 хил., или с 4.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през юни 2018 г. достигат 200.3 млн. лв., или с 6.5% повече в сравнение с юни 2017 година.

сряда, 8 август 2018 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2018 г. е 573, а новопостроените жилища в тях са 2 285. Спрямо второто тримесечие на 2017 г. сградите са с 11 по-малко, или с 1.9%, а жилищата в тях намаляват с 290, или с 11.3%.

Страници