Статистически данниПрессъобщения

четвъртък, 8 юни 2017 - 11:00

По предварителни данни през април 2017 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 1.2% в сравнение с март 2017 година. През април 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 4.8% спрямо съответния месец на 2016 година.

четвъртък, 8 юни 2017 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през април 2017 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени намалява с 0.5% спрямо предходния месец.

четвъртък, 8 юни 2017 - 11:00

По предварителни данни през април 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.8% под равнището от предходния месец. През април 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 2.0%.

сряда, 7 юни 2017 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2017 г. БВП на един зает се увеличава с 2.6% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

сряда, 7 юни 2017 - 11:00

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.5% на БВП през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2016 година.

вторник, 30 май 2017 - 11:00

През май 2017 г. общият показател на бизнес климата нараства с 3.2 пункта в сравнение с април, като ръст на показателя се регистрира във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

вторник, 30 май 2017 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през април 2017 г. нараства с 0.9% в сравнение с предходния месец, а спрямо април 2016 г. е отчетено увеличение с 5.4%. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2017 г. е с 1.3% над равнището от предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 3.9%. 

вторник, 30 май 2017 - 11:00

През март 2017 г. спрямо февруари 2017 г. намалява производството на твърди горива - с 31.4%, безоловен бензин - със 17.9%, дизелово гориво - с 23.3%, природен газ - с 9.1%, и електроенергия - с 2.5%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

През март 2017 г. спрямо февруари 2017 г. нарастват доставките на пропан-бутанови смеси - с 15.2%, безоловен бензин - с 33.3%, и дизелово гориво - с 12.9%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива - с 29.8%, природен газ - с 13.2%, и електроенергия - с 10.2%. 

понеделник, 29 май 2017 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2017 г. са 548.8 хил., или със 17.7% над регистрираните през април 2016 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 46.4%, следвани от пътуванията със служебна цел - 27.6%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 26.0%.

През април 2017 г. посещенията на чужденци в България са 633.7 хил., или с 13.5% повече в сравнение с април 2016 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 19.5%, с други цели - с 18.1%, и с цел почивка и екскурзия - с 6.8%.

понеделник, 29 май 2017 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 4.7% спрямо същото тримесечие на 2016 година. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава с 6.7%, а на продукцията от животновъдството - с 1.8%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 6.8%, като увеличението в растениевъдството е със 7.8%, а в животновъдството - с 5.2%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2017 г. е с 1.4% над равнището на същото тримесечие на предходната година и с 1.7% спрямо 2016 година.

Страници