Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 15 юни 2009 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през април 2009 г. е 304.36 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 8.3%.

петък, 12 юни 2009 - 11:00

Индексът на потребителските цени за май 2009 г. спрямо април 2009 г. е 99.7%, т.е. месечната инфлация е минус 0.3%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени за май 2009 г. спрямо април 2009 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%.

сряда, 10 юни 2009 - 11:00

През първо тримесечие на 2009 година БВП възлиза на 13 961.1 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в Евро БВП е съответно 7 138.2 млн., като на човек се падат 936.4 Евро. В реално изражение БВП показва спад спрямо първо тримесечие на 2008 г. с 3.5%.

сряда, 10 юни 2009 - 11:00

По предварителни данни през април 2009 г. промишленото производство е с 4.7% по-малко в сравнение с предходния месец, спрямо април 2008 г. има намаление с 20.0%. Оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 3.8% в сравнение с март 2009 г., в сравнение с април 2008 г. намалението е с 20.7%.

сряда, 10 юни 2009 - 11:00

По предварителни данни през първо тримесечие на 2009 година БВП на един зает намалява с 3.1 % в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

сряда, 10 юни 2009 - 11:00

Приходите от продажби за април 2009 г. по предварителни данни намаляват с 10.7% спрямо същия месец на предходната година.

сряда, 10 юни 2009 - 11:00

По предварителни данни през април 2009 г. произведената строителна продукция се увеличава с 1.2% в сравнение с предходния месец.

сряда, 3 юни 2009 - 11:00

Формите на предоставяне на социални услуги в общността се променят в зависимост от обществените потребности, като тенденцията е на увеличаване на капацитета на тези видове дейности и заведения, насочени към различни социално уязвими групи от населението.
През 2008 г. капацитетът за предоставяне на социалните услуги в общността е 69 974 места, като увеличението в сравнение с 2007 г. е със 17.3%.

сряда, 3 юни 2009 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт новопостроените жилищни сгради през първото тримесечие на 2009 г. са 547 и в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. намаляват с 10.6%. Новопостроените жилища в тях са с 12.9% по-малко в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. и достигат 3 897.

петък, 29 май 2009 - 11:00

През 2008 г. железопътните произшествия с тежко ранени и убити в сравнение с 2007 г. се увеличават от 55 на 64, а произшествията с хора, причинени от движещо се превозно средство - с 23.8%.

Страници