Статистически данниПрессъобщения

понеделник, 16 март 2009 - 11:00

През 2008 г. броят на икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години е 3 504.7 хил., или 67.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2007 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) нараства с 1.5 пункта.

понеделник, 16 март 2009 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през януари 2009 г. спрямо същият месец на 2008 г. нараства с 12.9% до 276.66 лв.

четвъртък, 12 март 2009 - 11:00

Индексът на потребителските цени за февруари 2009 г. спрямо януари 2009 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени за февруари 2009 г. спрямо януари 2009 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%.
По окончателни данни на НСИ, индексът на потребителските цени за януари 2009 г. спрямо декември 2008 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%.
По окончателни данни на НСИ, хармонизираният индекс на потребителските цени за януари 2009 г. спрямо декември 2008 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%.

сряда, 11 март 2009 - 11:00

Предварителните данни за външнотърговските операции с партньори от Европейския съюз (ЕС) за 2008 г. показват, че тенденцията основният дял от външнотърговските потоци на България да са насочен към страните от ЕС продължава и през изминалата година.

сряда, 11 март 2009 - 11:00

През 2008 година БВП възлиза на 66 728.1 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в Евро БВП е съответно 34 117.5 млн., като на човек се падат 4 454.1 Евро. В реално изражение БВП нараства спрямо 2007 г. с 6.0 процента.

сряда, 11 март 2009 - 11:00

По предварителни данни през четвърто тримесечие на 2008 година БВП на един зает нараства с 1.4 процента в сравнение със същото тримесечие на предходната година, а за цялата 2008 година нараства с 2.7 процента спрямо 2007 година.

вторник, 10 март 2009 - 11:00

По предварителни данни приходите от продажби за януари 2009 г. намаляват с 3.6% в сравнение със същия месец на предходната година.

вторник, 10 март 2009 - 11:00

Индексът на промишленото производство през януари 2009 г. намалява с 19.0% в сравнение с предходния месец, спрямо съответния месец на 2008 г. има спад с 13.3%. Оборотът на предприятията от промишлеността през януари 2009 г. в сравнение с предходния месец намалява с 23.0%, а спрямо януари 2008 г. – с 14.6%.

вторник, 10 март 2009 - 11:00

По предварителни данни през януари 2009 г. произведената строителна продукция е с 10.2% под нивото на декември 2008 година, а в сравнение със същия месец на предходната година намалението е с 6.1%.

петък, 6 март 2009 - 11:00

По предварителни данни новопостроените жилищни сгради през 2008 г. са 2 939 и се увеличават с 9.0% в сравнение с 2007 година. Броят на новопостроените жилища в тях се увеличил с 11.5% в сравнение с 2007 г. и достига 21 041.

Страници