Статистически данниПрессъобщения

четвъртък, 8 ноември 2018 - 11:00

По предварителни данни през септември 2018 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, регистрира спад от 1.2% в сравнение с август 2018 година. През септември 2018 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.8% спрямо съответния месец на 2017 година.

четвъртък, 8 ноември 2018 - 11:00

По предварителни сезонно изгладени данни през септември 2018 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0.3% спрямо предходния месец. Календарно изгладените данни показват увеличение на оборота с 4.6% през септември 2018 г. в сравнение със същия месец на предходната година.

четвъртък, 8 ноември 2018 - 11:00

По предварителни данни през септември 2018 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.0% под равнището от предходния месец. През септември 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 4.0%.

сряда, 7 ноември 2018 - 11:00

През октомври 2018 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с 3.2 пункта в сравнение с юли, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата.

сряда, 7 ноември 2018 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2018 г. е 454, а новопостроените жилища в тях са 1 944. Спрямо третото тримесечие на 2017 г. сградите са с 51 по-малко, или с 10.1%, а жилищата в тях намаляват със 73, или с 3.6%.

петък, 2 ноември 2018 - 11:00

През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 659 жилищни сгради с 9 419 жилища, на 37 административни сгради/офиси и на 1 207 други сгради. Започнал е строежът на 1 038 жилищни сгради с 5 921 жилища в тях, на 29 административни сгради/офиси и на 638 други сгради.

сряда, 31 октомври 2018 - 11:00

През 2017 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 760.2 млн. лв., което е с 3.5% повече в сравнение с предходната година.

вторник, 30 октомври 2018 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през септември 2018 г. се покачва с 0.3% в сравнение с предходния месец и с 3.7% спрямо септември 2017 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември 2018 г. нараства с 0.3% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 3.1%. 

вторник, 30 октомври 2018 - 11:00

През август 2018 г. спрямо юли 2018 г. нараства производството на твърди горива - с 0.9%, дизелово гориво - с 2.4%, и електроенергия - с 4.8%. Същевременно намалява производството на безоловен бензин - с 13.0%. Производството на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

През август 2018 г. спрямо юли 2018 г. нарастват доставките на твърди горива - с 0.3%, пропан-бутанови смеси - с 23.7%, безоловен бензин - с 8.9%, дизелово гориво - с 0.9%, и електроенергия - с 1.9%. Същевременно намаляват доставките на природен газ - с 5.4%. 

понеделник, 29 октомври 2018 - 11:00

През октомври 2018 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.9 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

Страници