Формуляри и указания


 • Статистически наръчник на търговеца
 • Указания за попълване на Интрастат декларация за 2011 г.
 • Декларация за търговията със стоки със страните-членки на ЕС за 2011 г. - Пристигания
 • Декларация за търговията със стоки със страните-членки на ЕС за 2011 г. - Изпращания
 • Коригираща декларация за търговията със стоки за 2011 г. - Пристигания
 • Коригираща декларация за търговията със стоки за 2011 г. - Изпращания
 • Статистически наръчник на търговеца
 • Указания за попълване на Интрастат декларация за 2011 г.
 • Декларация за търговията със стоки със страните-членки на ЕС за 2011 г. - Пристигания
 • Декларация за търговията със стоки със страните-членки на ЕС за 2011 г. - Изпращания
 • Коригираща декларация за търговията със стоки за 2011 г. - Пристигания
 • Коригираща декларация за търговията със стоки за 2011 г. - Изпращания

Страници

Страници