Варна

Директор на ТСБ - Варна

ДЕЯН ИВАНОВ СЛАВОВ


За контакти:
адрес: гр. Варна 9000, бул."Сливница" 191
тел.: 052/575-211
 
Роден на 16 декември 1972 г. в гр. Хасково, област Хасково
Женен, с 1 дете
 
Образование
1994 г. –1998 г. Стопанска Академия “Д. А. Ценов”, Свищов
1986 г. –1991 г. ГПЧЕ ”проф.д-р.Асен Златаров”, гр.Хасково-езикова гимназия
 
Допълнителна квалификация
2009 Стратегическо планиране и управление на изпълнението
 
Езикови умения
Английски, руски, френски
 
Професионален опит
2009 – настояще Директор Териториално Статистическо Бюро – Варна
2007 – 2009 “Крипто“ ЕООД - Управител
2006 –2007 "Хенди-Тел" ЕООД - Мениджър корпоративни клиенти
1998 –2006 Териториално Статистическо Бюро - Хасково, Отдел Компютърни мрежи и регистри
 
Разработване на стратегически документи
2009 Стратегия за управление на риска в ТСБ Варна
2009 Система за натовареността и ефективността на работата на служителите в ТСБ Варна