Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите

Подсистема

Методолог

Телефон

Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите

 

 

- промишленост

Аделина Балабанова

02/ 9857 135

Гергана Маева

02/ 9857 101

- строителство

Станка Димитрова

02/ 9857 175

Стефка Коцева

02/ 9857 454

- търговия

Лиляна Ралинска

02/ 9857 128

Мариана Кръстева

02/ 9857 174

- услуги

Стела Стайкова

02/ 9857 137