Дейност на нефинансовите предприятия

Подсистема

Методолог

Телефон

Дейност на нефинансовите предприятия

 

 

- промишленост

Евдокия Панчева

02/ 9857 105

Гергана Маева

02/ 9857 101

- строителство

Станка Димитрова

02/ 9857 175

Стефка Коцева

02/ 9857 454

- търговия

Лиляна Ралинска

02/ 9857 128

Мариана Кръстева

02/ 9857 174

- услуги

Стела Стайкова

02/ 9857 137