Публикации

вторник, 4 ноември 2014 - 17:33

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 2 за 2014 г. на списание „Статистика” е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

сряда, 22 октомври 2014 - 16:38

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2013.

Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2013 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

четвъртък, 2 октомври 2014 - 11:54

Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Бургас, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новата електронна публикация Статистически сборник Област Бургас 2008 - 2012.

Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.

сряда, 1 октомври 2014 - 16:56

Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2013 е на разположение на потребителите на статистическа информация на интернет страницата на НСИ.

понеделник, 29 септември 2014 - 15:28
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Русе, предлагат на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация „Население и демографски процеси в област Русе през 2013 г.” (само на български език).
Изданието съдържа богата информация, свързана с демографските събития в област Русе през 2013 и последните десет години. Включени са данни за броя и структурата на населението по основни признаци; отразено е и неговото естествено и механично движение.
петък, 19 септември 2014 - 16:56

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новото електронно издание на публикацията Книгоиздаване и печат 2013.

вторник, 9 септември 2014 - 14:03
Националният статистически институт представя на вниманието на своите потребители Каталог на статистическите издания 2015.
вторник, 26 август 2014 - 15:48
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2014.
Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2009/2010 - 2013/2014 учебна година.
четвъртък, 24 юли 2014 - 15:18
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Пътнотранспортни произшествия в Република България 2013, съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.
Публикацията съдържа таблици с годишна информация за регистрираните пътнотранспортни произшествия, убитите и ранените лица в страната през 2013 г., разпределени по:
- области и общини;

Страници