Пожари


Динамичен ред: Crisis1.11.xls

ПОЖАРИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА И ПО ОБЛАСТИ1
Области Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от застрахователни обезщетения от правителствена комисия от ЕС от други източници
Общо за страната 741 1 250 707 - 707 - - 108
Благоевград 23 - - - - - - -
Бургас - - - - - - - -
Варна 7 - - - - - - -
Велико Търново 96 - - - - - - -
Видин 22 - - - - - - -
Враца 83 8 - - - - - -
Габрово 9 9 - - - - - -
Добрич - - - - - - - -
Кърджали 30 - - - - - - -
Кюстендил - - - - - - - -
Ловеч - - - - - - - -
Монтана 90 - - - - - - -
Пазарджик 52 1 000 700 - 700 - - -
Перник 1 1 - - - - - 1
Плевен 119 10 - - - - - 100
Пловдив - - - - - - - -
Разград 62 200 - - - - - -
Русе 2 - - - - - - -
Силистра - - - - - - - -
Сливен - - - - - - - -
Смолян - - - - - - - -
София (столица) - - - - - - - -
София 124 2 - - - - - -
Стара Загора 2 2 - - - - - -
Търговище - - - - - - - -
Хасково 13 17 7 - 7 - - -
Шумен 6 1 - - - - - 7
Ямбол - - - - - - - -

1Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети от 87 общински администрации.
2С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
30.11.2018