Свлачища


Динамичен ред: Crisis1.12.xls

СВЛАЧИЩА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА И ПО ОБЛАСТИ1
Области Брой кризисни събития Установени щети - хил. лева Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева Разходи за СНАР2 - хил. лева
Общо в това число:
от застрахователни обезщетения от правителствена комисия от ЕС от други източници
Общо за страната 32 7 720 587 - 297 - 290 57
Благоевград - - - - - - - -
Бургас 1 146 - - - - - -
Варна - - - - - - - -
Велико Търново 3 455 116 - 116 - - 21
Видин - - - - - - - -
Враца 1 290 290 - - - 290 -
Габрово - - - - - - - -
Добрич - - - - - - - -
Кърджали 13 3 562 - - - - - -
Кюстендил 3 145 145 - 145 - - -
Ловеч - - - - - - - -
Монтана - - - - - - - -
Пазарджик - - - - - - - -
Перник - - - - - - - -
Плевен 6 39 - - - - - -
Пловдив - - - - - - - -
Разград - - - - - - - -
Русе - - - - - - - -
Силистра - - - - - - - -
Сливен 2 - 36 - 36 - - 36
Смолян 3 3 083 - - - - - -
София (столица) - - - - - - - -
София - - - - - - - -
Стара Загора - - - - - - - -
Търговище - - - - - - - -
Хасково - - - - - - - -
Шумен - - - - - - - -
Ямбол - - - - - - - -

1Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети от 87 общински администрации.
2С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи.
30.11.2018