Формуляр "Отчет за производството на опаковани стоки и опаковки през 2016 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр „Отчет за производството на опаковани стоки и опаковки през 2016 година”.

Наблюдението е извадково и се провежда съгласно Националната статистическa програма за 2017 година. Всички отчетни единици, попаднали в извадката, се уведомяват от териториалните статистически бюра на НСИ. Предприятията попълват в един формуляр данни за опаковките за едно населено място, където се осъществява дейността. Ако предприятието извършва дейност в няколко населени места , то попълва формуляр за всяко едно населено място.

За работа с електронния вариант запазете архива, след което разархивирайте файловете. Моля работете само с разархивираните файлове. Инструкцията за работа е във файла INSTR_OP.doc. Необходимите номенклатури и приложение за попълване на отчета се съдържат в един шийт на файла OP2016.xls

Ако са изпълнени логическите и аритметическите контроли с натискане на бутона „Форматиране на файл за НСИ” в първи раздел се създава файл с име OP_2016разширение (ЕИК и код на населеното място ЕККАТЕ на въведеното предприятие).xls

Има възможност формулярът да бъде попълнен на хартиен носител.

За проблеми при въвеждане на формуляра се обръщайте към Борислав Сърбов на телефон 9857666, а за попълване на формуляра към Петър Петров на телефон 9857499.

Попълнените електронни или хартиени формуляри трябва да изпратите на съответния Отдел «Статистически изследвания» във вашата област /бивше ТСБ/ до 25 април 2017 година.

За контакти при възникнали въпроси използвайте посочените телефони.

№ ОСИ
Отговорници
тел  код
Тел.№
Име и фамилия
адрес електр.поща за изпращане на файловете с данни в отдел статистически изледвания към ТСБ
01
ОСИ Благоевград
073
8896534;
8896535;
0877904419
Борислава Христова
02
ОСИ Бургас
056
851937
Добромир Ангелов
03
ОСИ Варна
052
575218
Марияна Драчкова
04
ОСИ Велико Търново
062
614527
Павлина Паринова
05
ОСИ Видин
094
609271
Таня Йорданова
06
ОСИ Враца
092
668678
Валентина Иванова
07
ОСИ Габрово
066
819740
Ваня Пенчева
08
ОСИ Кърджали
0361
67036
Елена Кирова
09
ОСИ Кюстендил
078
559663
Гергана Христова
10
ОСИ Ловеч
068
686073
Даниела Цветкова
11
ОСИ Монтана
096
391828
Маргарита Езекиева
12
ОСИ Пазарджик
034
402733
Георги Т. Ангелов
13
ОСИ Перник
076
688675
Лида Бонева
14
ОСИ Плевен
064
890421
Петя Николова-Георгиева
15
ОСИ Пловдив
032
658734
Анастасия Няголова
16
ОСИ Разград
084
616124
Божана Николова
17
ОСИ Русе
082
811437
Декислава Илиева
18
ОСИ Силистра
086
818323
Пламена Желева
19
ОСИ Сливен
044
613431
Анна Попова
20
ОСИ Смолян
0301
67416
Милена Медова
21
ОСИ София-град
02
9857 215
Бианка Христакева
22
ОСИ София-област
02
9857 186
Катя Борисова
23
ОСИ Стара Загора
042
619425
Петър Петров
24
ОСИ Добрич
058
655331
Антоанета Харизанова
25
ОСИ Търговище
0601
69430
Людмила Милева
26
ОСИ Хасково
038
608875
Мария Митева
27
ОСИ Шумен
054
850633
Диянка Иванова
28
ОСИ Ямбол
046
686314
Мари Павлова