Формуляр "Подземни запаси" за отчетната 2016 година

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляра за статистическото изследване „Подземни запаси” за отчетната 2016 година.

Изследването се провежда съгласно Националната статистическa програма за 2017 година. Всички отчетни единици се уведомяват от териториалните статистически бюра на НСИ.

Инсталационният пакет е във вид на архивиран файл. Преди да започнете работа трябва да запомните файла на Вашия компютър. След това следва да го разархивирате.

Пакетът съдържа инструкция за работа и електронен формуляр (файл resursi.xls), в който се попълват данните. Номенклатурите и указанията за попълване на формуляра също се съдържат във файла resursi.xls.

Попълнените файлове с данни се изпращат в срок до 16 май 2017 г. на посочените по-долу електронни адреси в отдел „Статистически изследвания” (ОСИ) на съответното Териториално статистическо бюро (ТСБ).

Има възможност отчетът да бъде представен в отдел „Статистически изследвания” на ТСБ и чрез формуляр на хартиен носител.
 
За контакти при възникнали въпроси използвайте следните телефони:
За въпроси по съдържанието и методологията на електронния формуляр - Жаклина Цветкова, тел. 02/9857 436.
За въпроси във връзка с инсталирането и използването на файла с електронния формуляр - Ралица Радовска, тел. 02/9857 478.
 
Статистическо изследване "Подземни запаси" за отчетната 2016 г. - контакти в ТСБ
ТСБ
№ на ОСИ
Отдел „Стат.
изследвания”
/ОСИ/ към ТСБ
Отговорници
  в Отдел „Стат. изследвания” на ТСБ
Теле-
фонен код
Телефон
Електронна поща за изпращане на файловете с данни в ТСБ
Югозапад
01
ОСИ -Благоевград
Гергана Йочева
073
8896523
8896524
Югоизток
02
ОСИ - Бургас
Катя Янакиева
056
851937
Североизток
03
ОСИ - Варна
Ивелина Хараламбиева
052
575253
Север
04
ОСИ - Велико Търново
Мая Блажева
062
614520
Северозапад
05
ОСИ - Видин
Валерия Лещарска
094
609279
Северозапад
06
ОСИ- Враца
Мариета Атанасова
092
668669
Север
07
ОСИ -  Габрово
Николета Валачева
066
819743
Юг
08
ОСИ - Кърджали
Дорка Митева
0361
67034
Югозапад
09
ОСИ - Кюстендил
Антония Джонева
078
559665
Северозапад
10
ОСИ - Ловеч
Димитринка Пешева
068
686066
Северозапад
11
ОСИ - Монтана
Маргарита Езекиева
096
391828
Юг
12
ОСИ - Пазарджик
Тодорка Караджова
034
402728
Югозапад
13
ОСИ - Перник
Милослава Темелкова
076
688667
Северозапад
14
ОСИ - Плевен
Пламен Петков
064
890415
Юг
15
ОСИ - Пловдив
Светлана Кирева
032
658741
Север
16
ОСИ - Разград
Божана Николова
084
616124
Север
17
ОСИ - Русе
Ивелина Калчева
082
811436
Север
18
ОСИ - Силистра
Веселина Атанасова
086
818315
Югоизток
19
ОСИ - Сливен
Анна Попова
044
613431
Юг
20
ОСИ - Смолян
Димка Дариткова
0301
67414
Югозапад
21
ОСИ - София-град
Румяна Борисова
02
9857 472
Югозапад
22
ОСИ - София-област
Катя Борисова
02
9857 186
Югоизток
23
ОСИ - Стара Загора
Калина Бакърджиева
042
619415
Североизток
24
ОСИ - Добрич
Антоанета Петкова
058
655316
Североизток
25
ОСИ - Търговище
Марияна Терзиева
0601
69425
Юг
26
ОСИ - Хасково
Стоянка Въчева
038
608873
Североизток
27
ОСИ - Шумен
Мирослав Малчев
054
850614
Югоизток
28
ОСИ -Ямбол
Ралица Танева
046
686332