Формуляри "Водопотребление” за 2016 година

Изследването за водопотреблението се провежда в съответствие с Националната статистическа програма 2017 г.

Разработени са два отделни електронни формуляри за отчетна 2016 г. според дейността на предприятията:

1. VEC_2016.zip - електронен формуляр за отчитане на водоползването, производството и мощността на водноелектрическите централи (ВЕЦ) през 2016 година. В един електронен формуляр (VEC2016.xls) се въвеждат данни за всички централи, експлоатирани от предприятието.

2. VOD_2016.zip - електронен формуляр за отчитане на водоползването от дейността на други предприятия, независимо от икономическата дейност, през 2016 година. Електронният формуляр (VODOP.xls) е предназначен за въвеждане на данни за водоползването в едно населено място, където се осъществява дейността. Ако предприятието извършва дейност в няколко населени места, то за всяко едно се попълва отделен формуляр.

Всеки пакет съдържа съответния електронен формуляр, ръководство за инсталация/ въвеждане на данни (HELP) и инструкция за стартиране на електронния формуляр с макроси в различните версии на Excel. В електронния формуляр са приложени подробни указания (дефиниции, примери за попълване и др.).

Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител, който може да разпечатате от тук.

Попълнените формуляри се изпращат в срок до 21 март 2017 г. на отдел „Статистически изследвания“ към съответната област. За контакти при възникнали въпроси използвайте посочените телефони.
Област
Тел.
Телефон
Отговорни експерти в отдел „Статистически изследвания“ към статистическите бюра
Електронна поща за изпращане на файловете с данни
ОСИ Благоевград
073
8896534
8896535
0877904417
Поля Тичева
ОСИ Бургас
056
851935
Атанас Атанасов
ОСИ Варна
052
575258       
575252       
575248
Иванка Терзиева      
Валя Савова         
Златина Минева 
Диана Костадинова - ВЕЦ
ОСИ Велико Търново
062
614515
Даниела Дончева
ОСИ Видин
094
609 279
Валерия Лещарска
ОСИ Враца
092
668685
Магдалена Йотова
ОСИ Габрово
066
819737
Марияна Драганова
ОСИ Кърджали
0361
67047
Мария Кириванова
ОСИ Кюстендил
078
559647
Роза Ризова
ОСИ Ловеч
068
686074
Рени Минкова
ОСИ Монтана
096
391828
Маргарита Езекиева
ОСИ Пазарджик
034
402728
Силвия Генова
ОСИ Перник
076
688656
Таня Попова
ОСИ Плевен
064
890421
Петя Николова-Георгиева
ОСИ Пловдив
032
658738
Ирена Данова-Чойнева
ОСИ Разград
084
616120
Петя Петрова
ОСИ Русе
082
811437
Десислава Илиева
ОСИ Силистра
086
818320
Николай Йорданов
ОСИ Сливен
044
613431
Анна Попова
ОСИ Смолян
0301
67433
Мария Василева
ОСИ София-град
02
9857684
Петър Петров
ОСИ София-област
02
9857 636
Цветанка Попова
ОСИ Стара Загора
042
619435
Румен Славов
ОСИ Добрич
058
655316
Антоанета Петкова
ОСИ Търговище
0601
69425
Марияна Терзиева
ОСИ Хасково
038
608853
Тонка Тончева
ОСИ Шумен
054
850633
Диянка Иванова
ОСИ Ямбол
046
686316
Ваня Лазарова