Превозени пътници и извършена работа


Динамичен ред: Transport_3.1.2.2.xls

ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
  2019
I трим. II трим. III трим. IV трим.
Превозени пътници - хил. 4 958.3      
в т. ч. вътрешни превози 4 797.8      
международни превози 160.5      
Извършена работа - млн. пкм 328.5      
в т. ч. вътрешни превози 324.7      
международни превози 3.8      
30.05.2019
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа

Страници