Превозени пътници и извършена работа


Динамичен ред: Transport_3.1.2.2.xls

ПРЕВОЗЕНИ ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
  2018
I трим. II трим. III трим. IV трим.
Превозени пътници - хил. 4 876.9 5 597.5 5 655.1 5 208.3
в т. ч. вътрешни превози 4 735.1 5 370.5 5 348.2 5 080.4
международни превози 141.8 227.0 306.9 127.9
Извършена работа - млн. пкм 312.1 378.3 435.9 353.1
в т. ч. вътрешни превози 308.8 372.8 426.8 349.2
международни превози 3.3 5.6 9.1 3.9
27.02.2019
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа

Страници