Превозени товари и извършена работа


Динамичен ред: Transport_3.1.2.1.xls

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
  2019
I трим. II трим. III трим. IV трим.
Превозени товари - хил. тона 3 595.7      
в т. ч. вътрешни превози 2 412.8      
международни превози 1 182.9      
Извършена работа - млн. ткм 943.4      
в т. ч. вътрешни превози 627.3      
международни превози 316.1      
30.05.2019
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа

Страници