Превозени товари и извършена работа


Динамичен ред: Transport_3.1.2.1.xls

ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
  2018
I трим. II трим. III трим. IV трим.
Превозени товари - хил. тона 3 456.8 3 757.5 3 794.6 3 768.6
в т. ч. вътрешни превози 2 458.7 2 686.8 2 666.6 2 575.5
международни превози 998.1 1 070.7 1 128.0 1 193.1
Извършена работа - млн. ткм 886.8 983.4 973.3 976.6
в т. ч. вътрешни превози 632.6 710.7 688.4 650.3
международни превози 254.2 272.7 284.9 326.3
27.02.2019
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа
  • Превозени товари и извършена работа
  • Превозени пътници и извършена работа

Страници