3. Доставка и гаранционно обслужване на Система за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност и защита, с локация в резервния изчислителен център на НСИ