График на дежурствата

Във връзка с удължения срок за подаване на Годишните отчети за дейността на предприятията, данъчно задължени по Закона за корпоративното походно облагане (ЗКПО), за отчетната 2018 г., НСИ организира дежурства до 5 април в извънработно време за предоставяне на технически и методологически консултации.
 
ГРАФИК на дежурствата
 
Дата Смяна Техническа поддръжка Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
01.4.2019 08.00-09.00 Ангел Вуков 233 0877359662
17.30-20.00 Цанка Лазарова 118 0877140627
02.4.2019 08.00-09.00 Ирина Билковска 582 877140356
17.30-20.00 Царевна Пейчинова 533 877140356
03.4.2019 08.00-09.00 Ангел Вуков 233 877359662
17.30-20.00 Цанка Лазарова 118 877140627
04.4.2019 08.00-09.00 Ангел Вуков 233 877359662
17.30-20.00 Ирина Билковска 582 877140356
05.4.2019 08.00-09.00 Цанка Лазарова 118 877140627
17.30-20.00 Царевна Пейчинова 533 877140356
Дата Смяна Методолози Телефон фиксиран Телефон мобилен
02/9857 (Виваком)
01.4.2019 08.00-09.00 Йорданка Лашкова 156 0877140495
Мария Венкова 603  
Катерина Герасимова 584 0877147265
Емилия Милошева 166 0877368498
Веселина Рошлева 650 0877362804
Антония Първанова 589 0877368495
Рени Петкова 103 0877368503
Емануела Димитрова 131 0877146983
17.30-20.00 Катерина Кленовска 439 0877146970
Кармен Искрова 160 0877140458
Анелия Денкова 587 0877147265
Тодор Давидков 568 0877368498
Ивайло Рангелов 113 0877362804
Люба Янева 621 0877368495
Рени Петкова 103 0877368503
Боряна Настанлиева 267 0877146983
02.4.2019 08.00-09.00 Десислава Асенова 477 0877146970
Мария Венкова 603  
Катерина Герасимова 584 0877147265
Даниела Велинова 562 0877368498
Румяна Иванова   0877362804
Ирина Денчева 625 0877368495
Рени Петкова 103 0877368503
Боряна Настанлиева 267 0877146983
17.30-20.00 Кармен Искрова 160 0877140458
Йорданка Лашкова 156 0877140495
Венера Иванова 661 0877147265
Тодор Давидков 568 0877368498
Зорка Борисова   0877362804
Ирина Митова 476 0877368495
Рени Петкова 103 0877368503
Елка Ерменкова 722 0877146983
03.4.2019 08.00-09.00 Десислава Асенова 477 0877146970
Мария Венкова 603  
Анелия Денкова 587 0877147265
Тодор Давидков 568 0877368498
Цветослав Стоев   0877362804
Иванка Цветкова 590 0877368495
Рени Петкова 103 0877368503
Емануела Димитрова 131 0877146983
17.30-20.00 Кармен Искрова 160 0877140458
Катерина Кленовска 439 0877146970
Катерина Герасимова 584 0877147265
Емилия Милошева 166 0877368498
Мариета Петрова   0877362804
Ивета Минкова 191 0877368495
Рени Петкова 103 0877368503
Елка Ерменкова 722 0877146983
04.4.2019 08.00-09.00 Ирена Янакиева 176 0877140553
Веселина Маринова 106 0877140328
Венера Иванова 661 0877147265
Емилия Милошева 166 0877368498
Зорка Борисова   0877362804
Антония Първанова 589 0877368495
Рени Петкова 103 0877368503
Емануела Димитрова 131 0877146983
17.30-20.00 Кармен Искрова 160 0877140458
Катерина Кленовска 439 0877146970
Красимира Недева 668 0877364088
Тодор Давидков 568 0877368498
Румяна Иванова   0877362804
Иванка Цветкова 590 0877368495
Рени Петкова 103 0877368503
Елка Ерменкова 722 0877146983
05.4.2019 08.00-09.00 Десислава Асенова 477 0877146970
Мария Венкова 603  
Венера Иванова 661 0877147265
Горица Бакалова 512 0877368498
Мариета Петрова   0877362804
Ирина Денчева 625 0877368495
Рени Петкова 103 0877368503
Емануела Димитрова 131 0877146983
17.30-20.00 Йорданка Лашкова 156 0877140495
Анелия Вихърова 129 0877140553
Анелия Денкова 587 0877147265
Тодор Давидков 568 0877368498
Зорка Борисова   0877362804
Ивета Минкова 191 0877368495
Рени Петкова 103 0877368503
Елка Ерменкова 722 0877146983