2. Разработване на специализиран софтуер за анкетна карта за ключови фактори за подпомагане на иновациите и свързване на данните със записи от самооценката на предприятията за техния иновационен капацитет

Публикувано на: 29.08.2018 г.