Националният статистически институт е домакин на обучение в областта на демографската статистика

В периода 12 - 13 юли 2018 г. Националният статистически институт беше домакин на обучение в областта на преброяването на населението за експерти от Статистическата служба на Република Сърбия. Посещението на сръбските статистици е във връзка с подготовката  за преброяването на населението в Република Сърбия през 2021 година.

Експерти на НСИ от две дирекции - „Демографска и социална статистика“ и „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, запознаха сръбските колеги с българския опит в тази област. Посещението с учебна цел е организирано в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ 2015 (IPA 2015) на Европейската комисия с бенефициенти страните от Западните Балкани и Турция.

Основните теми, които бяха разгледани и дискутирани по време на работното посещение, са:

• Опитът на България при провеждане на преброяването на населението през 2011 година, по-конкретно електронното преброяване като метод за събиране на информация по време на преброяването
• Информационна система „Преброяване 2011“
• Организация, използвана методология за онлайн събиране на данните, предимства и недостатъци на електронното преброяване
• Въпроси, свързани с качеството на събраните данни - обхват, двойно отчитане, използване на административни данни.

Посещението ще допринесе за затвърждаване на добрите отношения между двете статистически служби и е предпоставка за по-нататъшно развитие на сътрудничеството между тях.