Среща на ръководителите на статистическите служби от европейските страни се проведе в София

Националният статистически институт беше домакин на неформална среща на ръководителите на статистическите служби от европейските страни. Събитието се проведе на 22 и 23 май в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и беше организирано  съвместно от Генерална дирекция „Евростат“ на Европейската комисия и Националния статистически институт на Република България.

Целта на срещата беше на най-високо равнище да се обсъдят въпросите, свързани с подготовката на следващия кръг от партньорски прегледи – основен инструмент за повишаване на доверието в официалната статистика, като се спазват принципите на Кодекса на европейската статистическа практика.

Срещата беше открита от председателя на НСИ Сергей Цветарски с думите, че партньорските прегледи  осигуряват  изключително надеждни и обективни насоки за разработване на национална програма за изграждане на статистически капацитет. „Бъдещето на официалната статистика е основано на доверието и високото качество на статистическите продукти и услуги, както в националните статистически системи, така и на ниво Европейска статистическа система.“ – изтъкна г-н Цветарски.

На откриването на събитието присъства заместник министър-председателят Томислав Дончев, който поздрави участниците и подчерта важността на статистическата информация за държавното управление. Т. Дончев отбеляза, че в дигиталното общество потребителите искат все по-актуални, по-пълни и коректни статистически данни, а партньорските прегледи са един от начините за повишаване на качеството на статистическата информация.

Генералният директор на ЕВРОСТАТ Мариана Коцева в своето встъпително изказване също сподели пред присъстващите, че повишаването на ролята на официалната статистика трябва да бъде основна задача на европейските статистици, а партньорският преглед е един от инструментите за постигането на тази цел.

На 23 май ръководителите на статистически офиси засадиха дърво в парка „Владимир Заимов“. В корените на дървото беше вградена капсула с послание на всеки от тях към поколенията.