Националният статистически институт и Фондът за децата на ООН (УНИЦЕФ) подписаха меморандум за сътрудничество

Председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски и представителят на УНИЦЕФ за България Мария Хесус Конде подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество между двете институции. Основната цел на документа е създаването на устойчива цялостна система за наблюдение на ситуацията на децата в Република България.

Основните области на сътрудничество според меморандума ще бъдат координация и взаимодействие при събирането и обмяната на данни, разработване и въвеждане на унифицирани тематични индикатори за състоянието на децата, анализ на възможностите за въвеждане и последващо прилагане на модули от изследването MICS (Multiple Indicator Cluster Survey) за допълване на липсваща информация относно положението на децата и семействата в Република България.

При подписването на меморандума двамата ръководители изразиха удовлетворението си за бъдещото сътрудничество и отбелязаха, че и досега двете организации са работили в общи проекти, но този документ ще даде възможност за целенасочени и ефективни съвместни действия, насочени към събирането и обмяната на данни, свързани със състоянието на децата в Република България в области като здравеопазване, образование, закрила, правосъдие, достъп до социални услуги и други. 

На срещата присъства Джейн Муита, която ще поеме ръководството на представителството на УНИЦЕФ в България следващия месец поради изтичане на мандата на Мария Хесус Конде. Нейното гостуване в НСИ беше определено като знак на приемственост за бъдещата съвместна работа.