Международна конференция „Big Data за европейска статистика 2018 (BDES 2018)“ се проведе в София

Националният статистически институт съвместно със Статистическия институт на Белгия беше домакин и съорганизатор на международна конференция, на която бяха представени резултатите от проект ESSnet за Big Data. В събитието, което се проведе на 14 - 15 май 2018 г. в София, взеха участие председателят на НСИ Сергей Цветарски, генералният директор на Евростат Мариана Коцева, председателят на Статистическия институт на Полша Доминик Розкрут и координаторът на ESSnet Big Data Питър Стройс.

По време на откриването на събитието председателят на НСИ Сергей Цветарски отбеляза, че бъдещето на официалната статистика в ерата на Big Data е все още предмет на дискусии и експериментални проучвания, но едновременно с това подчерта, че е необходимо цялата международна и европейска статистическа общност да се адаптира към новата дигитална реалност и да отговори адекватно на възможностите и предизвикателствата, които тази реалност предлага.

Мариана Коцева, генерален директор на Евростат, изнесе презентация на тема: „От Big Data към достоверна смарт статистика - официалната статистика в дигиталното общество и икономика“, като подчерта, че смарт системите се развиват постоянно и това налага официалната статистика да бъде част от тези системи. По този начин се върви към изграждане на смарт статистика в рамките на Европейската статистическа система, където достоверността е ключов елемент. Необходимо условие за всичко това е промяната на мисленето и уменията на човешкия капитал.   

Председателят на Статистическия институт на Полша Доминик Розкрут направи основно изказване на тема „Големите данни в официалната статистика - къде отиде скоростта?“. Той изрази мнението, че на този етап е назряла необходимостта от интегриране на Big Data в статистическия бизнес процес, което изисква висока степен на стандартизация на концептуално и технологично ниво. Едновременно с това стратегическото партньорство между националните статистически институти и държателите на източниците на Big Data е от решаващо значение за крайния успех.

През двата дни на конференцията бяха обсъдени резултатите от различните работни пакети, включени в проекта, с всички европейски страни - участници в проекта, заинтересовани експерти, представители на Евростат, международни организации, научната общност и бизнеса в България. 

На заключителната сесия на семинара беше проведена широка дискусия за влиянието на Big Data върху официалната статистика и бъдещето на Европейската статистическа система. По време на тази дискусия беше акцентирано върху значението на партньорството с частни организации и научната общност, както и върху ролята на националните статистически институти в контекста на дигитализацията на икономиката и обществото.

Подобно събитие, чийто домакин е Националният статистически институт, се провежда за втори път в София. В бъдеще НСИ ще продължи да работи по проeкти в областта на Big Data.