Формуляр "Отчет за отпадъците от дейността през 2018 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр „Отчет за отпадъците от дейността през 2018 година”.

Наблюдението е извадково и се провежда съгласно Националната статистическа програма за 2018 година. Всички отчетни единици, попаднали в извадката, се уведомяват от териториалните статистически бюра на НСИ. Предприятията попълват в един формуляр данни за отпадъците за едно населено място, където се осъществява дейността. Ако предприятието извършва дейност в няколко населени места, то попълва отделен формуляр за всяко едно населено място.

За работа с електронния вариант запазете архива, след което разархивирайте файловете. Моля работете само с разархивираните файлове. Инструкцията за работа е във файла INSTR_PO.doc. Необходимите номенклатури за попълване на отчета се съдържат в отделен sheet на файла PO2018.xls. Името на отчетната единица се въвежда в съответното поле.

Ако са изпълнени логическите и аритметическите контроли с натискане на бутона „Форматиране на файл за НСИ” в първи раздел се създава файл с име РО_.2018 _ ЕИК _код на населеното място ЕКАТТЕ на въведеното предприятие.xls.

Има възможност формулярът да бъде попълнен на хартиен носител.

Попълнените електронни или хартиени формуляри трябва да изпратите на съответнотния  Отдел «Статистически изследвания» във вашата област /бивше ТСБ/ в срок до 15 май 2019 година. За контакти при възникнали въпроси използвайте посочените телефони.

За проблеми при въвеждане на формуляра се обръщайте към Борислав Сърбов на телефон 9857666, а за попълване на формуляра към Румен Руменов на телефон 9857541.

№ ОСИ
Отговорници
тел код
Тел.№
Име и фамилия
адрес електр.поща за изпращане на файловете с данни в отдел статистически изледвания към ТСБ
01
ОСИ Благоевград
073
8896534 
8896535 
0877364074
Анка Димитрова
02
ОСИ Бургас
056
851928
Дарина Александрова
03
ОСИ Варна
052
575231;
575251
Виолета Първанова 
Николинка Савова      
04
ОСИ Велико Търново
062
614532
Атанаска Добрева
05
ОСИ Видин
094
609269
Светла Симеонова
06
ОСИ Враца
092
668678
Валентина Маринова
07
ОСИ Габрово
066
819746
Силвана Стоянова
08
ОСИ Кърджали
0361
67037
Иван Златилов
09
ОСИ Кюстендил
078
559663
Гергана Христова
10
ОСИ Ловеч
068
686073
Даниела Цветкова
11
ОСИ Монтана
096
391828
Маргарита Езекиева
12
ОСИ Пазарджик
034
402731
Мариана Кузманова
13
ОСИ Перник
076
688656
Таня Попова
14
ОСИ Плевен
064
890415
Пламен Петков
15
ОСИ Пловдив
032
658737
Мариана Стойчева
16
ОСИ Разград
084
616130
Гергана Костова
17
ОСИ Русе
082
811424
Галина Лазарова
18
ОСИ Силистра
086
818320
Николай Йорданов
19
ОСИ Сливен
044
613431
Анна Попова
20
ОСИ Смолян
0301
67432
Георги Присадов
21
ОСИ София-град
02
9857479
Надя Сергиева
22
ОСИ София-област
02
9857186
Катя Борисова
23
ОСИ Стара Загора
042
619425
Петър Петров
24
ОСИ Добрич
058
655313
Марияна Вълчева
25
ОСИ Търговище
0601
69430
Людмила Милева
26
ОСИ Хасково
038
608875
Мария Митева
27
ОСИ Шумен
054
850614
Мирослав Малчев
28
ОСИ Ямбол
046
686316
Ваня Лазарова