НСИ участва в редица събития на високо равнище в сферата на статистиката

В периода 20 - 22 септември 2017 г. в Будапеща, Унгария, председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски ще участва в три поредни европейски събития на високо равнище в сферата на статистиката.

На 20 и 21 септември ще се проведе 103-тата Годишна конференция на генералните директори на националните статистически институти, известна още под името DGINS. Конференцията е най-важният форум в Европейския съюз за обмяна на мнения относно бъдещето и развитието на Европейската статистическа система (ЕСС). Първият ден на конференцията е посветен на дискусии за приоритетите на ЕСС след 2020 г., а на втория ден ще бъдат обсъдени актуални въпроси в областта на статистиката на миграцията.

На 22 септември ще се проведе 34-тото заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС). Комитетът ще обсъди и гласува четири предложения за регламенти на Европейската комисия, включително в сферата на статистиката на цените на природния газ и електроенергията, общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд и статистиката на доходите и условията на живот. Комитетът също така ще разгледа резултатите от 103-тата Конференция на генералните директори и се очаква да приеме Меморандума от Будапеща относно статистиката на миграцията.

Непосредствено след заседанието на КЕСС ще се проведе 66-ото заседание на Групата за партньорство. По време на срещата ще бъдат обсъдени редица стратегически въпроси, включително актуалното състояние на Визия 2020 за ЕСС, както и достъпът до данни за официалната статистика. Групата за партньорство включва генерални директори от Европейската статистическа система, чиято задача е да подпомагат развитието на ЕСС на най-високо равнище. В контекста на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС България е член на Групата за партньорство за период от 18 месеца, започващи шест месеца преди началото на председателството и приключващи шест месеца след неговия край.

За повече информация:
- относно Конференцията на генералните директори: