137 години българска статистика

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА!
ПРИЯТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ!
СКЪПИ КОЛЕГИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА СИСТЕМА!

На 25 юни 2017 г. се навършиха 137 години от създаването на Статистическо отделение към Министерство на финансите.

С княжески указ  от 25 юни 1880 г. е поставено началото и само година по-късно отделението прераства в самостоятелно Статистическо бюро – създадена е Държавната статистическа институция на България!

За тези 137 години заехме достойно място в европейската и световна статистическа система. Можем да отбележим основателно, че респектът към професията на статистика зависи от качеството на информацията, която се събира, обработва и предоставя на обществото.

Смятам, че е заслужено уважението, с което се ползваме и сред колегите ни по света. Смятам, че и нашите колеги, които работят в Евростат, Европейската комисия  и различни международни организации се ползват със същото уважение и респект.

За изминалите години Българската статистика е постигнала много и продължава да се развива.

Ние ще продължим да работим и да постигаме все повече в полза на обществото.

Честит празник!