Годишна сесия на Статистическата комисия на ООН

В периода от 3 до 10 март 2017 г. в Централата на ООН, Ню Йорк, председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски взе участие в работата на най-авторитетния форум в световната статистическа система - 48-ата сесия на Статистическата комисия на ООН (СКООН). Тази година се честват 70 години от нейното създаване и по този повод са издадени брошурите „70 години СКООН“ и „70 години световно сътрудничество в областта на статистиката“.

Създадена от Икономическия и социален съвет на ООН, СКООН подпомага Съвета при: насърчаване на развитието на националните статистики и подобрява тяхната съпоставимост; координиране на статистическата работа на специализираните агенции; разработване на статистическите услуги на Секретариата;  консултиране на органите на ООН по въпроси, свързани със събиране, анализ и разпространение на статистическа информация; насърчаване на подобряването на статистиката и статистическите методи като цяло.

СКООН представя доклад за всяка своя сесия на Икономическия и социален съвет на ООН, както и резолюции и препоръки. По време на 48-ата сесия беше одобрен проект на резолюция относно изпълнението на Програмата за устойчиво развитие до 2030 година.

По традиция СКООН организира специални събития, съпътстващи редовната сесия. На 3 март 2017 г. се проведе семинар, на който бяха обсъдени отворените данни, а на 6 март - форум на високо равнище за официалната статистика с акцент върху връзките между национални и международни статистически данни.

Тази година сесията се проведе под мотото „По-добри данни. По-добър живот.“ в контекста на честването на Световния ден на статистиката - 20 октомври, отбелязан за първи път през 2010 година.

В дневния ред на сесията бяха включени различни теми за дискусии: Данни и индикатори за целите на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г.; Развитие на регионалната статистика в Европа; Качеството като гарант на глобалната статистическа система; Фундаменталните принципи на официалната статистика; Интегриране на статистическа и геопространствена информация и други. За информация бяха представени теми от областта на демографската статистика, наблюдението на домакинствата, статистиката на здравеопазването, статистиката на цените и други.

Председателят на НСИ г-н Цветарски проведе редица срещи, участва в дискусии и обмени мнения със статистици от целия свят.

За повече информация: