Председателят на НСИ ще участва в семинар на УНИЦЕФ

В периода 1 - 8 февруари 2017 г. председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски ще вземе участие в семинар, организиран от регионалния офис на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и Общността на независимите държави, с тематика, адресирана за многоцелевото клъстерно изследване в домакинствата - „Multiple Indicator Cluster Survey“ (MICS). Изследването е основен източник на информация за индикаторите на Целите на устойчиво развитие 2030, приети от ООН. Събитието ще се проведе в гр. Тбилиси, Грузия.

От 1995 г. УНИЦЕФ подкрепя провеждането на MICS изследването в над 100 страни.  То предоставя важни данни за закрила на детето, образование в ранната детска възраст, здраве в детската възраст, както и надеждни и международно сравними статистически данни за оценка на напредъка в постигането на целите за устойчиво развитие.

По време на посещението си в Тбилиси г-н Цветарски ще се срещне с изпълнителния директор на Националната статистическа служба на Грузия г-жа Мери Даушвили, с която ще обсъди възможностите за бъдещи съвместни дейности на двете институции в рамките на Споразумението за сътрудничество в областта на статистиката, подписано на 3 февруари 2016 година.