Формуляр "Противообществени прояви" за отчетната 2016 година

Изследването на противообществените прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2017 г., приета от Министерски съвет с Решение № 15 от 12.01.2017 г.

Изследването е изчерпателно, с годишна периодичност.

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляра и инструкциите за попълването му, които можете да свалите от тук. Пакетът документи съдържа електронен формуляр, ръководство за въвеждане на данни и методически указания.

При технически проблеми с инсталиране и попълване на електронния формуляр моля, свържете се с г-жа Елена Стефанова, главен експерт в отдел „Информационни системи и приложен софтуер” на тел. 02/9857 645, или на ел. поща : EStefanova@nsi.bg .

Попълнените файлове с данни изпращайте в срок до 10 февруари 2017 г. на посочените по-долу електронни адреси в съответните Отдели "Статистически изследвания" към Териториалните статистически бюра във Вашата област.

За повече информация може да се обръщате към експертите, отговарящи за отчета в Отдел "Статистически изследвания" към Териториалните статистически бюра във Вашата област, или към г-жа Адриана Тетевенска, главен експерт в отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“, на тел. 02/9857 592, или на ел поща:  ATetevenska@nsi.bg .

Адреси, на които се изпращат файловете, създадени за НСИ, и телефони на експертите,
отговарящи за отчета
Отдели "Статистически изследвания" към Териториалните статистически бюра
Име на експерт,
отговарящ за отчета
Телефон
Електронна поща за изпращане
на попълнените формуляри
1.
Благоевград
Поля Василева Тичева
073/8896534
2.
Бургас
Димитринка Кралева Желязкова
056/851917 или
0877165096
3.
Варна
Нина  Танева
052/575243
4.
Велико Търново
Даниела Цветанова Дончева
062/61-45-15
5.
Видин
Валерия Лещарска
094 / 609 279
6.
Враца
Валентина Маринова
092/668678
7.
Габрово
Марияна Спасова
066-81-97-35 
8.
Добрич
Жени Добрева Желева-Вълчева
058 65 53 14
9.
Кърджали
Дорка Митрева Митева
0361/6-70-34
10.
Кюстендил
Роза Стоянова Ризова
078 55 96 47
11.
Ловеч
Рени Минкова
068 68 60 74
12.
Монтана
Албена Кръстева Стоянова
096/391-816
13.
Пазарджик
Мариела Стоянова Кочева
034 40 27 37    
14.
Перник
Таня Кирилова Попова
076/688 656
15.
Плевен
Емилия Тодорова
064-890416   
16.
Пловдив
Александър Димитров Панайотов
032/  65 87 43
17.
Разград
Ралица Дечева
084616115
18.
Русе
Марчела Киселова
082/811417
19.
Силистра
Дарина Попова-Арнаудова
086/8183 16
20.
Сливен
Светлана Манолова
044613414 или
0895532410
21.
Смолян
Мария Методиева Василева
0301/6-74-33
22.
София (столица)
Румяна Борисова
02 9857489
23.
София
Радостина Партинова
02/9857 226
24.
Стара Загора
Ивелина Недева
04 2619425
25.
Търговище
Ася Стефанова Нонкова
0601 694 33
26.
Хасково
Стоянка Димитрова Въчева
038/608873
27.
Шумен
Диянка Иванова
054850633
28.
Ямбол
Ралица Танева
046/686332