Първа координационна среща на България и Естония в областта на статистиката

Заместник-председателят на НСИ Диана Янчева ще вземе участие в първата координационна среща между България и Естония по подготовката на председателството на Съвета на Европейския съюз, която ще се проведе в Талин, Естония, от 12 до 15 декември 2016 година.

Г-жа Янчева ще проведе предварителни разговори със своите колеги от статистическата служба на Естония, за да установи сътрудничество с екипа, отговорен за организирането и провеждането на Естонското председателство, както и да обсъди общата координация по неговото осъществяване.

В рамките на посещението г-жа Янчева ще присъства на семинар, по времето на който представители на статистическата служба на Дания ще запознаят участниците със своя опит по отношение на ръководството на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз.

Националният статистически институт ще ръководи заседанията на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз по време на предстоящото Българско председателство на Съвета през първото полугодие на 2018 година. Естония ще осъществява председателството непосредствено преди България в периода юли - декември 2017 г., което налага засилена координация и осигуряване на приемственост между двете председателства.