Анкетна карта "Наблюдение на продължаващото професионално обучение на заетите лица в предприятията за 2015 година"