Формуляр „З - Детски ясли“ З - 03070 за отчетната 2016 година

Изследването на детските ясли се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2017 г. и в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1338/16.12.2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд.

Изследването е изчерпателно, с годишна периодичност.

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляра, който можете да свалите от тук.

Пакетът съдържа формуляр, ръководство за въвеждане на данни и указания (РЪКОВОДСТВО_ ДЯ - ref2016.doc) и инструкция за стартиране на електронния формуляр с макроси в различните версии на Excel (START_Excel.doc).

При технически проблеми с инсталиране и попълване на електронния формуляр моля, свържете се с г-жа Димитринка Цонкова, главен експерт в отдел „Информационни системи и приложен софтуер” на тел. 02/9857 522, dtsonkova@nsi.bg .

Попълнените файлове с данни изпращайте в срок до 13 февруари 2017 г. на посочените по-долу електронни адреси в съответната Регионална здравна инспекция (РЗИ) във Вашата област.

За повече информация може да се обръщате към експертите в РЗИ във Вашата област или към г-жа Лариса Петкова, старши експерт в отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“ на тел. 02 9857 409 и г-н  Чавдар Беязов, младши експерт в отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“ на тел. 02 9857 242. Вашите въпроси можете да задавате и на електронен адрес Zdrave@nsi.bg .  

Адреси, на които се изпращат файловете, създадени за НСИ, и телефони на експертите,
отговарящи за отчета в РЗИ
№ по ред
РЗИ
Име на експерт,
отговарящ за отчета
Телефон
Електронна поща за изпращане
на попълнените формуляри
1.
Благоевград
Таня Треновска
073/885 320
2.
Бургас
Христо Петров
056/807 310
3.
Варна
Емилия Николова
052/665275
0888 881 061
4.
Велико Търново
Елена Савова
062 614 357
0878 548 333   
5.
Видин
Галина Николова
094/601 695
0884 437 030
6.
Враца
Калина Иванова
0878 917 211
7.
Габрово
Румяна Чолакова
066/840 636
8.
Добрич
Иванка Иванова
058/655 516
9.
Кърджали
Диана Иванова
0361/602 89
10.
Кюстендил
инж. Силвия Любенова
078/558 234
11.
Ловеч
Георги Игнатов
068/ 699 438
12.
Монтана
инж. Мария Цветкова
096/388 317
13.
Пазарджик
Михаил Николов
 
 
Василка Маринова
 
0885 433 666
034/445 262
 
0882 217 200
034/445 262
14.
 
Перник
 
Даниела Кирилова
076/607 080
0882 122 768
 
15.
Плевен
Виржиния Недялкова
0878 419 666
16.
Пловдив
Николина Тодорова
032/643 044
17.
Разград
Тоня Иванова
084/611 135
18.
Русе
Иванка  Славкова-Георгиева
082/834514
0878823274
19.
Силистра
Мариета Ганчева
086/616127
20.
Сливен
Мая Вичева
044/616284
 
21.
 
Смолян
 
Валентина Топова
 
 
0301/63 106
0301/63 108
Вътр. 108, 109
0878 970 247
 
22.
София (столица)
Валентина Веселинова
02/8130 453
23.
София
Елена Сапунджиева
02/8078 754
0885 821 079
24.
Стара Загора
Пенка Ламбева
 
042/253 116
0878 109 084
 
25.
Търговище
Ивелина Костадинова
0601/67 559
0879 254 304
26.
Хасково
инж. Величка Янева
038/624 313
27.
Шумен
Пламенка Панова
054/800 339
0895 721 062
28.
Ямбол
Антония Тенчева
046/664 379