Ключови показатели за България (към 05.10.2015 г.)