Формуляр "Годишен отчет на земеделските стопанства за 2016 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на Годишен отчет на земеделските стопанства за 2016 година година. Електронният формуляр дава възможност за съставянето на документа в електронна таблица и представянето на информацията на технически носител или по електронна поща.

Изследването е годишно и е част от Националната статистическа програма (Раздел І. План за дейността на Националния статистически институт през 2017 г., тема 4.1. Цени и икономически сметки в селското стопанство), записано под номер 155.

Респондентите предоставят изискващата се информация в отделите „Статистически изследвания“ до 02.06.2017 г. Освен по електронен път, има и възможност за попълване на данните от респондентите на хартиен носител.

Задължението за предоставяне на информация е съгласно чл. 20 от Закона за статистиката (обн. ДВ, бр.57 от 25.06.1999 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.). Конфиденциалността на информацията, събрана в рамките на изследването е гарантирана съгласно чл. 25 до чл. 27 от същия закон.

Подробно описание за инсталиране и работа със системата за електронно въвеждане се намира във файл UK_GOSS2016.doc. Електронният формуляр е представен чрез файл GOSS2016.xls.

Инструкцията за работа заедно с програмната система са компресирани във файл GOSS_2017.zip, който следва да бъде РАЗАРХИВИРАН в нова папка преди да започване на работа и може да се изтегли от тук.

Информация по въпроси, свързани с приложния софтуер може да бъде получена на телефони 02 9857-666 (Борислав Сърбов) и 02 9857-478 (Ралица Радовска).

Информация за провеждането на изследването може да бъде получена в НСИ - отдел „Сметки и цени в селското и горското стопанство” на телефони: 02/9857-646 (Гиргина Николова) и 02/9857-546 (Мария Йорданова), както и на следните координати за връзка.

Адреси, на които се изпращат файловете, създадени за НСИ и телефони на експертите, отговарящи за събирането и контрола на данните от изследването:
 
Отдели „Статистически изследвания“
Експерт
Телефонен код на града
Телeфон
Адрес - електронна поща
за изпращане на
файловете с данни в НСИ
01
Благоевград
Румяна Михова
073
889-65-23
02
Бургас
Кармен Димитрова
056
85-19-23
03
Варна
Нина Танева
052
57-52-14
04
Велико Търново
Николай Николов
062
61-45-25
05
Видин
Анна Иванова
094
60-92-73
06
Враца
Петя Манчева
092
66-86-74
07
Габрово
Марияна Спасова
066
81-97-35
08
Кърджали
Илиана Баръмова
0361
6-70-36
09
Кюстендил
Гергана Христова
078
55-96-63
10
Ловеч
Красимира Кочева
068
68-60-77
11
Монтана
Мариела Петкова
096
39-18-32
12
Пазарджик
Христина Янева
034
40-27-25
13
Перник
Анелия Славова
076
68-86-60
14
Плевен
Димитра Лазос
064
89-04-33
15
Пловдив
Пенка Петкова
032
65-87-23
16
Разград
Анита Златева
084
61-61-37
TSB_N_OSI_Razgrad@nsi.bg
17
Русе
Янка Богословова
082
81-14-35
18
Силистра
Миглена Фердинандова
086
81-83-17
19
Сливен
Радостина Михайлова
044
61-34-30
20
Смолян
Магда Грамадарова
0301
6-74-30
21
София-град
Милена Димитрова
02
98-57-405
22
София-област
Анета Тотева
02
98-57-228
23
Стара Загора
Петя Петкова
042
61-94-26
24
Добрич
Нела Фокова
058
65-53-21
25
Търговище
Маргарита Дякова
0601
6-94-32
26
Хасково
Стоянка Въчева
038
60-88-73
27
Шумен
Мариян Иванов
054
85-06-28
28
Ямбол
Емилия Петрова
046
68-63-24