Европейска система от национални и регионални сметки 2010


  • Представяне
  • Основни законодателни документи
  • Допълнителна информация
    • Ръководство за промените между ЕСС 95 и ЕСС 2010
    • Основни методологически промени между ЕСС 95 и ЕСС 2010
    • Календар за внедряване на ЕСС 2010 в областта на национални сметки
  • Представяне
  • Основни законодателни документи
  • Допълнителна информация
    • Ръководство за промените между ЕСС 95 и ЕСС 2010
    • Основни методологически промени между ЕСС 95 и ЕСС 2010
    • Календар за внедряване на ЕСС 2010 в областта на национални сметки