Структурна бизнес статистика


 • Годишни данни – НКИД 2003
 • Годишни данни – КИД 2008
 • Годишни данни по групи според броя на заетите лица - НКИД 2003
 • Годишни данни по групи според броя на заетите лица – КИД 2008
 • Годишни регионални данни – НКИД 2003
 • Годишни регионални данни – КИД 2008
 • Годишни данни – НКИД 2003
 • Годишни данни – КИД 2008
 • Годишни данни по групи според броя на заетите лица - НКИД 2003
 • Годишни данни по групи според броя на заетите лица – КИД 2008
 • Годишни регионални данни – НКИД 2003
 • Годишни регионални данни – КИД 2008