Цени на електроенергията по тип потребител


4.1. Цени на електроенергията по тип потребител
Домакинства среден размер
Kilowatt-hour
Географска единица Период от време
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ЕС (28 държави) : : 0.1583 0.1641 0.1678 0.1803 0.1884 0.2000 0.2040 0.2090 0.2052 0.2041
Европейски съюз (27 страни) 0.1397 0.1530 0.1588 0.1644 0.1682 0.1808 0.1889 0.2005 0.2046 0.2096 0.2058 0.2047
Еврозона (променящ се състав) 0.1510 0.1605 0.1646 0.1736 0.1769 0.1904 0.1977 0.2116 0.2168 0.2202 0.2184 0.2196
Еврозона (19 страни) : : : : : : : : : : : :
Белгия 0.1442 0.1581 0.1972 0.1916 0.1959 0.2136 0.2327 0.2173 0.2097 0.2126 0.2544 0.2799
България 0.0660 0.0660 0.0711 0.0823 0.0813 0.0826 0.0846 0.0924 0.0832 0.0942 0.0956 0.0955
Чехия 0.0985 0.1067 0.1401 0.1455 0.1496 0.1659 0.1664 0.1681 0.1388 0.1385 0.1420 0.1438
Дания 0.2362 0.2579 0.2635 0.2699 0.2670 0.2908 0.2997 0.3000 0.3042 0.3068 0.3088 0.3049
Германия 0.1832 0.1949 0.2148 0.2282 0.2375 0.2528 0.2595 0.2919 0.2981 0.2951 0.2969 0.3048
Естония 0.0731 0.0750 0.0814 0.0922 0.0970 0.0973 0.1096 0.1351 0.1307 0.1302 0.1208 0.1207
Ирландия 0.1490 0.1662 0.1769 0.2030 0.1804 0.1901 0.2155 0.2295 0.2407 0.2426 0.2320 0.2305
Гърция 0.0701 0.0720 0.1047 0.1154 0.1181 0.1250 0.1391 0.1563 0.1767 0.1767 0.1716 0.1936
Испания 0.1147 0.1225 0.1366 0.1577 0.1728 0.1981 0.2190 0.2228 0.2165 0.2309 0.2185 0.2296
Франция 0.1194 0.1211 0.1213 0.1206 0.1283 0.1383 0.1392 0.1524 0.1585 0.1676 0.1685 0.1690
Хърватия 0.0922 0.0923 0.0990 0.1151 0.1151 0.1137 0.1208 0.1372 0.1312 0.1317 0.1311 0.1196
Италия 0.2108 0.2329 0.2031 0.2098 0.1965 0.1987 0.2132 0.2292 0.2446 0.2450 0.2413 0.2142
Кипър 0.1431 0.1376 0.1780 0.1558 0.1858 0.2050 0.2781 0.2760 0.2291 0.1957 0.1527 0.1863
Латвия 0.0829 0.0688 0.0842 0.1052 0.1049 0.1168 0.1382 0.1378 0.1365 0.1635 0.1628 0.1586
Литва 0.0718 0.0776 0.0860 0.0951 0.1156 0.1214 0.1260 0.1370 0.1330 0.1256 0.1231 0.1116
Люксембург 0.1603 0.1684 0.1645 0.1882 0.1726 0.1678 0.1696 0.1665 0.1738 0.1767 0.1698 0.1615
Унгария 0.1075 0.1222 0.1548 0.1483 0.1701 0.1682 0.1549 0.1397 0.1202 0.1127 0.1114 0.1125
Малта 0.0949 0.0987 0.0993 0.1708 0.1647 0.1651 0.1673 0.1664 0.1474 0.1257 0.1257 0.1278
Нидерландия 0.2087 0.2180 0.1769 0.1979 0.1767 0.1802 0.1850 0.1898 0.1841 0.1986 0.1620 0.1562
Австрия 0.1340 0.1545 0.1779 0.1909 0.1967 0.1986 0.1975 0.2082 0.2021 0.2009 0.2034 0.1950
Полша 0.1190 0.1216 0.1259 0.1131 0.1341 0.1471 0.1418 0.1480 0.1421 0.1444 0.1332 0.1457
Португалия 0.1410 0.1500 0.1482 0.1508 0.1584 0.1654 0.1993 0.2081 0.2175 0.2279 0.2350 0.2284
Румъния 0.0943 0.1017 0.1061 0.0976 0.1031 0.1082 0.1050 0.1323 0.1290 0.1303 0.1260 0.1198
Словения 0.1049 0.1064 0.1147 0.1346 0.1401 0.1441 0.1542 0.1610 0.1630 0.1589 0.1618 0.1609
Словакия 0.1448 0.1537 0.1421 0.1540 0.1520 0.1682 0.1716 0.1698 0.1507 0.1506 0.1423 0.1435
Финландия 0.1078 0.1160 0.1223 0.1296 0.1325 0.1540 0.1549 0.1578 0.1563 0.1552 0.1541 0.1581
Швеция 0.1435 0.1714 0.1698 0.1602 0.1839 0.2092 0.2027 0.2101 0.1967 0.1851 0.1894 0.1936
Великобритания 0.1020 0.1316 0.1458 0.1466 0.1386 0.1433 0.1682 0.1741 0.1918 0.2125 0.1951 0.1766
Исландия : : : : : : 0.1110 0.1053 0.1133 0.1197 0.1312 0.1598
Лихтенщайн : : : : : : : : 0.1531 0.1841 0.1660 0.1724
Норвегия 0.1533 0.1856 0.1639 0.1565 0.2027 0.2133 0.1881 0.1909 0.1653 0.1614 0.1515 0.1642
Швейцария : : : : : : : : : : : :
Черна гора : : : : : 0.0870 0.0910 0.0956 0.0985 0.0982 0.0956 0.0972
Бивша Югославска Република Македония : : : : : : : 0.0810 0.0785 0.0826 0.0822 0.0820
Албания : : : : : 0.1152 0.1163 0.1156 0.1156 0.0812 0.0824 0.0844
Сърбия : : : : : : : 0.0564 0.0607 0.0575 0.0641 0.0664
Турция : : 0.0998 0.1144 0.1342 0.1218 0.1310 0.1495 0.1192 0.1360 0.1267 0.1048
Босна и Херцеговина : : : : 0.0741 0.0745 0.0798 0.0803 0.0791 0.0812 0.0831 0.0859
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : 0.0564 0.0552 0.0625 0.0590 0.0662
Молдова : : : : : : : : : 0.0819 0.0962 0.0977
Украйна : : : : : : : : : : 0.0249p 0.0393

База данни на Евростат
4.1. Цени на електроенергията по тип потребител
: = Липсват данни/ няма налични данни
p = Временна стойност
Последно извличане - 23.08.2018 12:03

Диаграма
4.1. Цени на електроенергията по тип потребител
Промишлени предприятия среден размер
Kilowatt-hour
Географска единица Период от време
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ЕС (28 държави) : : 0.0875 0.0950 0.0911 0.0926 0.0960 0.0942 0.0924 0.0877 0.0819 0.0788
Европейски съюз (27 страни) 0.0752 0.0820 0.0875 0.0951 0.0911 0.0927 0.0960 0.0942 0.0924 0.0877 0.0819 0.0787
Еврозона (променящ се състав) 0.0774 0.0837 0.0875 0.0961 0.0914 0.0927 0.0964 0.0933 0.0916 0.0869 0.0813 0.0788
Еврозона (19 страни) : : : : : : : : : : : :
Белгия 0.0830 0.0880 0.0988 0.1026 0.0943 0.0977 0.0950 0.0914 0.0916 0.0898 0.0850 0.0838
България 0.0460 0.0465 0.0557 0.0639 0.0639 0.0638 0.0684 0.0803 0.0736 0.0682 0.0992 0.0753
Чехия 0.0731 0.0783 0.1095 0.1057 0.1022 0.1097 0.1028 0.1012 0.0819 0.0761 0.0720 0.0677
Дания 0.0724 0.0638 0.0707 0.0610 0.0721 0.0784 0.0645 0.0661 0.0654 0.0609 0.0602 0.0598
Германия 0.0871 0.0946 0.0929 0.0975 0.0921 0.0900 0.0895 0.0860 0.0844 0.0809 0.0788 0.0761
Естония 0.0511 0.0534 0.0514 0.0587 0.0573 0.0616 0.0647 0.0842 0.0794 0.0755 0.0737 0.0721
Ирландия 0.0998 0.1125 0.1302 0.1206 0.1118 0.1121 0.1293 0.1331 0.1303 0.1294 0.1198 0.1095
Гърция 0.0668 0.0698 0.0861 0.0948 0.0855 0.0917 0.1006 0.1040 0.1090 0.1037 0.0929 0.0862
Испания 0.0721 0.0810 0.0915 0.1098 0.1110 0.1082 0.1155 0.1165 0.1185 0.1116 0.1051 0.1010
Франция 0.0533 0.0541 0.0599 0.0667 0.0687 0.0722 0.0809 0.0781 0.0765 0.0776 0.0714 0.0736
Хърватия 0.0596 0.0597 0.0743 0.0853 0.0932 0.0900 0.0892 0.0942 0.0903 0.0869 0.0851 0.0821
Италия 0.0934 0.1027 : : : 0.1145 0.1193 0.1122 0.1080 0.0943 0.0842 0.0829
Кипър 0.1114 0.1048 0.1405 0.1164 0.1483 0.1605 0.2171 0.2002 0.1672 0.1316 0.0954 0.1275
Латвия 0.0409 0.0443 0.0660 0.0896 0.0890 0.0984 0.1103 0.0950 0.0903 0.0910 0.0897 0.0911
Литва 0.0498 0.0548 0.0829 0.0924 0.0991 0.1045 0.1135 0.0956 0.0958 0.0818 0.0777 0.0696
Люксембург 0.0845 0.0963 0.0927 0.1096 0.0956 0.0960 0.1007 0.0940 0.0949 0.0842 0.0784 0.0696
Унгария 0.0753 0.0812 0.1119 0.1221 0.1037 0.0978 0.0888 0.0904 0.0836 0.0778 0.0729 0.0665p
Малта 0.0711 0.0897 0.1221 0.1506 0.1720 0.1780 0.1790 0.1790 0.1770 0.1599 0.1422 0.1409
Нидерландия 0.0855 0.0920 0.0910 0.0962 0.0863 0.0837 0.0824 0.0795 0.0769 0.0722 0.0652 0.0607
Австрия 0.0653 0.0786 0.0897 0.0991 0.0922 0.0917 0.0906 0.0872 0.0827 0.0731 0.0703 0.0621
Полша 0.0543 0.0541 0.0814 0.0857 0.0929 0.0963 0.0869 0.0883 0.0777 0.0833 0.0762 0.0786
Португалия 0.0817 0.0860 0.0782 0.0919 0.0896 0.0903 0.1050 0.1015 0.1029 0.0989 0.0943 0.0835
Румъния 0.0773 0.0842 0.0886 0.0811 0.0850 0.0803 0.0833 0.0904 0.0753 0.0707 0.0635 0.0642
Словения 0.0651 0.0750 0.0904 0.0987 0.0917 0.0889 0.0872 0.0838 0.0754 0.0714 0.0678 0.0619
Словакия 0.0773 0.0932 0.1197 0.1416 0.1161 0.1233 0.1273 0.1242 0.1107 0.1081 0.1047 0.0771
Финландия 0.0517 0.0542 0.0614 0.0663 0.0667 0.0686 0.0684 0.0679 0.0664 0.0637 0.0614 0.0596
Швеция 0.0587 0.0626 0.0688 0.0662 0.0800 0.0887 0.0804 0.0799 0.0702 0.0617 0.0611 0.0643
Великобритания 0.0799 0.0950 0.0937 0.1077 0.0947 0.0939 0.1095 0.1124 0.1246 0.1184 0.1042 0.0933
Исландия : : : : : : : : : : 0.0714 0.0768p
Лихтенщайн : : : : : : : : 0.1359 0.1426 0.1255 0.1156
Норвегия 0.0520 0.0724 0.0652 0.0669 0.0893 0.0962 0.0774 0.0812 0.0649 0.0612 0.0574 0.0605
Швейцария : : : : : : : : : : : :
Черна гора : : : : : 0.0617 0.0677 0.0747 0.0761 0.0766 0.0794 0.0772
Бивша Югославска Република Македония : : : : : : : 0.0391 0.0419 0.0836 0.0819 0.0561
Албания : : : : : : : : : : : :
Сърбия : : : : : : : 0.0568 0.0507 0.0591 0.0616 0.0587
Турция : : 0.0661 0.0754 0.0863 0.0760 0.0831 0.0891 0.0720 0.0790 0.0722 0.0615
Босна и Херцеговина : : : : 0.0622 0.0613 0.0646 0.0653 0.0652 0.0625 0.0612 0.0581
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) : : : : : : : 0.0617 0.0637 0.0705 0.0687 0.0731
Молдова : : : : : : : : : 0.0707 0.0827 0.0828
Украйна : : : : : : : : : : : :

База данни на Евростат
4.1. Цени на електроенергията по тип потребител
: = Липсват данни/ няма налични данни
p = Временна стойност
Последно извличане - 23.08.2018 12:03

Диаграма
Страници