Нови индустриални поръчки3.2. Нови поръчки в промишлеността
Индекс 2005=100 (сезонно изгладени)
Региони/страни Период от време
V.2011 VI.2011 VII.2011 VIII.2011 IX.2011 X.2011 XI.2011 XII.2011 I.2012 II.2012 III.2012 IV.2012
Еврозона (17 страни) 114.75 116.12 111.87 113.13 107.57 108.16 107.19 110.60 107.72 107.32 109.44 108.16s
Европейски съюз (27 страни) 115.94 116.91 113.54 114.65 110.66 110.72 110.07 112.94 110.94 110.23 111.93 110.46s
Европейски съюз (15 страни) 113.04 114.27 110.79 111.61 106.95 107.34 106.43 109.81 107.25 106.32 108.18 106.94s
Белгия 134.60p 124.16p 129.56p 129.92p 128.24p 122.88p 124.64p 161.69p 130.31p 140.50p 140.27p :
България 166.60s 159.01s 162.70s 160.49s 166.58s 155.43s 156.14s 154.42s 161.89s 154.86s 161.77s 158.99ps
Чехия 132.25ps 131.52ps 127.86ps 126.38ps 132.65ps 133.13ps 133.20ps 130.85ps 145.51ps 137.01ps 133.90ps 133.24ps
Дания 103.20 129.90 120.50 111.50 125.40 104.30 104.60 129.90 114.60 112.20 113.20 106.50
Германия 125.00 125.80 121.30 121.10 115.50 118.70 115.60 117.10 115.60 116.50 120.40 118.30
Естония 361.61s 332.42s 338.62s 366.46s 316.14s 321.71s 349.74s 349.36s 343.51s 342.03s 346.52s 373.91s
Ирландия 93.50 93.90 94.10 91.00 94.00 91.60 99.50 103.90 92.40 85.60 89.40 85.80p
Гърция 88.67s 87.89s 89.26s 88.65s 85.03s 82.43s 85.46s 83.10s 82.07s 79.89s 80.73s 78.63ps
Испания 95.62ps 95.24ps 93.00ps 95.74ps 90.87ps 89.34ps 88.60ps 88.16ps 88.47ps 88.08ps 88.92ps 85.43ps
Франция 97.70 111.30 99.00 101.80 95.70 95.50 97.00 96.30 98.60 98.10p 96.90p 99.80p
Италия 113.93s 109.73s 109.27s 114.78s 104.54s 103.62s 101.95s 109.46s 100.83s 94.80s 101.51s 97.92s
Кипър :cs :cs :cs :cs :cs :cs :cs :cs :cs :cs :cs :
Латвия 282.49 329.85 319.68 342.39 388.87 337.59 416.68 438.61 406.66 405.55 432.74 450.13
Литва 149.63s 158.04s 161.79s 161.51s 166.62s 154.35s 161.85s 172.44s 163.60s 165.29s 173.33s 161.19s
Люксембург 142.50s 131.03s 124.37s 118.07s 113.00s 110.68s 108.94s 115.64s 109.92s 107.62s 104.36s :
Унгария 114.10 103.50 105.50 117.60 118.50 114.80 118.80 105.30 106.30 115.60 131.50 112.00
Малта 97.51p 94.61p 96.09p 95.06p 96.27p 95.85p 90.95p 88.90p 95.07p 95.76p 92.91p :
Нидерландия 123.07s 119.06s 119.59s 114.05s 114.95s 117.41s 113.79s 116.61s 121.06s 118.34s 119.31s 122.53s
Австрия 130.03s 117.33s 122.35s 119.00s 115.78s 116.42s 116.15s 116.32s 121.25s 123.25s 116.25ps :
Полша 195.32s 197.58s 193.69s 196.68s 207.48s 200.79s 202.30s 199.90s 205.64s 214.88s 200.90s 201.18s
Португалия 120.38s 121.59s 122.65s 120.52s 117.35s 115.30s 116.54s 119.66s 117.91s 118.13s 116.76s 118.09s
Румъния 194.50s 188.28s 195.20s 198.85s 202.78s 187.99s 199.56s 196.56ps 192.15s 191.37s 198.42s 192.35ps
Словения 83.15ps 82.56ps 82.01ps 83.13ps 83.46ps 84.23ps 84.67ps 81.23ps 83.87ps 83.38ps 83.61ps 80.42ps
Словакия 174.04 167.42 154.71 175.37 176.20 176.30 173.03 173.69 180.59 183.92 186.47 186.74p
Финландия 102.40 112.30 100.90 96.10 96.00 92.80 97.90 99.10 93.50 100.60 92.80 89.50
Швеция 108.89s 98.19s 104.32s 103.86s 102.02s 101.34s 95.26s 103.76s 99.74s 94.07s 94.59s 94.55s
Великобритания 106.19s 107.05s 107.05s 106.93s 107.08s 108.59s 110.13s 108.43s 111.43s 107.98s 108.05s 107.51s
Хърватия 244.80 191.70 238.70 211.20 215.90 210.40 217.20 208.50 274.70 241.10 211.50 326.50
Турция 196.64s 197.81s 202.37s 203.41s 210.27s 216.59s 211.43s 212.07s 213.97s 216.96s 219.42s 220.72s

База данни на Евростат
3.2. Нови поръчки в промишлеността
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 11.01.2013 12:05
Последно обновяване - 10.01.2013
Най-стари данни - V.2011
Най-нови данни - IV.2012
Брой стойности - 1104
Таблица - teiis600

Диаграма3.2. Нови поръчки в промишлеността
Процентно изменение: предходният месец=100 (сезонно изгладени)
Региони/страни Период от време
V.2011 VI.2011 VII.2011 VIII.2011 IX.2011 X.2011 XI.2011 XII.2011 I.2012 II.2012 III.2012 IV.2012
Еврозона (17 страни) 2.6 1.2 -3.7 1.1 -4.9 0.5 -0.9 3.2 -2.6 -0.4 2.0 -1.2s
Европейски съюз (27 страни) 2.5 0.8 -2.9 1.0 -3.5 0.1 -0.6 2.6 -1.8 -0.6 1.5 -1.3s
Европейски съюз (15 страни) 2.6 1.1 -3.1 0.7 -4.2 0.4 -0.8 3.2 -2.3 -0.9 1.7 -1.1s
Белгия 4.1p -7.8p 4.3p 0.3p -1.3p -4.2p 1.4p 29.7p -19.4p 7.8p -0.2p :
България 7.1s -4.6s 2.3s -1.4s 3.8s -6.7s 0.5s -1.1s 4.8s -4.3s 4.5s -1.7ps
Чехия -0.2ps -0.6ps -2.8ps -1.2ps 5.0ps 0.4ps 0.1ps -1.8ps 11.2ps -5.8ps -2.3ps -0.5ps
Дания 4.1 25.9 -7.2 -7.5 12.5 -16.8 0.3 24.2 -11.8 -2.1 0.9 -5.9
Германия 2.7 0.6 -3.6 -0.2 -4.6 2.8 -2.6 1.3 -1.3 0.8 3.3 -1.7
Естония -1.5s -8.1s 1.9s 8.2s -13.7s 1.8s 8.7s -0.1s -1.7s -0.4s 1.3s 7.9s
Ирландия -0.7 0.4 0.2 -3.3 3.3 -2.6 8.6 4.4 -11.1 -7.4 4.4 -4.0p
Гърция 0.1s -0.9s 1.6s -0.7s -4.1s -3.1s 3.7s -2.8s -1.2s -2.7s 1.1s -2.6ps
Испания 3.2ps -0.4ps -2.4ps 3.0ps -5.1ps -1.7ps -0.8ps -0.5ps 0.3ps -0.4ps 1.0ps -3.9ps
Франция 3.0 13.9 -11.1 2.8 -6.0 -0.2 1.6 -0.7 2.4 -0.5p -1.2p 3.0p
Италия 2.6s -3.7s -0.4s 5.0s -8.9s -0.9s -1.6s 7.4s -7.9s -6.0s 7.1s -3.5s
Кипър :cs :cs :cs :cs :cs :cs :cs :cs :cs :cs :cs :
Латвия -9.4 16.8 -3.1 7.1 13.6 -13.2 23.4 5.3 -7.3 -0.3 6.7 4.0
Литва -1.9s 5.6s 2.4s -0.2s 3.2s -7.4s 4.9s 6.5s -5.1s 1.0s 4.9s -7.0s
Люксембург 25.5s -8.0s -5.1s -5.1s -4.3s -2.1s -1.6s 6.2s -5.0s -2.1s -3.0s :
Унгария 7.9 -9.3 1.9 11.5 0.8 -3.1 3.5 -11.4 0.9 8.7 13.8 -14.8
Малта -5.0p -3.0p 1.6p -1.1p 1.3p -0.4p -5.1p -2.3p 6.9p 0.7p -3.0p :
Нидерландия 1.4s -3.3s 0.4s -4.6s 0.8s 2.1s -3.1s 2.5s 3.8s -2.2s 0.8s 2.7s
Австрия 9.3s -9.8s 4.3s -2.7s -2.7s 0.6s -0.2s 0.1s 4.2s 1.6s -5.7ps :
Полша 3.9s 1.2s -2.0s 1.5s 5.5s -3.2s 0.8s -1.2s 2.9s 4.5s -6.5s 0.1s
Португалия 2.3s 1.0s 0.9s -1.7s -2.6s -1.7s 1.1s 2.7s -1.5s 0.2s -1.2s 1.1s
Румъния -4.3s -3.2s 3.7s 1.9s 2.0s -7.3s 6.2s -1.5ps -2.2ps -0.4s 3.7s -3.1ps
Словения -2.2ps -0.7ps -0.7ps 1.4ps 0.4ps 0.9ps 0.5ps -4.1ps 3.3ps -0.6ps 0.3ps -3.8ps
Словакия 3.1 -3.8 -7.6 13.4 0.5 0.1 -1.9 0.4 4.0 1.8 1.4 0.1p
Финландия -8.7 9.7 -10.2 -4.8 -0.1 -3.3 5.5 1.2 -5.7 7.6 -7.8 -3.6
Швеция 5.1s -9.8s 6.2s -0.4s -1.8s -0.7s -6.0s 8.9s -3.9s -5.7s 0.6s 0.0s
Великобритания 1.3s 0.8s 0.0s -0.1s 0.1s 1.4s 1.4s -1.5s 2.8s -3.1s 0.1s -0.5s
Хърватия 21.3 -21.7 24.5 -11.5 2.2 -2.5 3.2 -4.0 31.8 -12.2 -12.3 54.4
Турция 2.5s 0.6s 2.3s 0.5s 3.4s 3.0s -2.4s 0.3s 0.9s 1.4s 1.1s 0.6s

База данни на Евростат
3.2. Нови поръчки в промишлеността
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 11.01.2013 12:05
Последно обновяване - 10.01.2013
Най-стари данни - V.2011
Най-нови данни - IV.2012
Брой стойности - 1104
Таблица - teiis600

Диаграма3.2. Нови поръчки в промишлеността
Процентно изменение: съответният месец от предходната година=100 (сезонно неизгладени)
Региони/страни Период от време
V.2011 VI.2011 VII.2011 VIII.2011 IX.2011 X.2011 XI.2011 XII.2011 I.2012 II.2012 III.2012 IV.2012
Еврозона (17 страни) 13.7 10.3 8.8 6.1 1.5 0.8 -2.3 -0.3 -4.1 -5.2 -2.7 -3.4s
Европейски съюз (27 страни) 12.5 8.1 7.0 6.0 2.2 1.9 -1.0 -1.0 -1.0 -3.6 -2.1 -2.2s
Европейски съюз (15 страни) 12.9 8.3 7.5 5.7 1.1 1.5 -1.8 -1.2 -2.0 -5.1 -2.7 -2.7s
Белгия 18.2p 2.0p 10.9p 8.7p 5.1p -2.2p -0.2p 28.6p -2.0p 6.8p 8.4p :
България 29.7 18.3 21.4 17.5 20.8 13.1 11.6 17.5 5.3 -4.0 5.9 2.1p
Чехия 2.6ps 4.2ps 2.5ps -6.5ps 2.0ps 1.8ps 3.3ps 1.0ps 12.8ps 5.4ps 0.8ps 0.4ps
Дания -5.6s 0.1s 18.2s -8.1s 32.3s 14.2s 8.0s 26.3s -4.1s -5.9s 11.8s 9.6s
Германия 16.3 11.9 10.5 6.5 3.7 5.5 -2.9 1.6 -4.7 -5.3 0.2 -2.7
Естония 85.7 8.8 42.7 54.5 1.4 11.8 12.9 -48.1 -1.2 -8.4 -9.6 2.2
Ирландия 0.8 2.8 -2.3 -6.1 -1.9 -6.5 4.7 11.8 -3.3 -12.7 8.5 -9.1p
Гърция 11.0 -1.8 8.1 -0.9 3.3 -15.8 -0.6 -8.7 -12.7 -15.1 -3.2 -15.6p
Испания 6.5p 3.6p 2.6p 3.8p 2.6p -3.5p -3.1p -3.4p -7.0p -4.7p -4.5p -7.6p
Франция 16.4s 19.8s 8.5s 9.4s 2.3s -0.8s -0.7s -5.2s 1.6s 2.3ps -1.4ps 5.2ps
Италия 6.9s 6.2s 9.1s 4.8s -4.8s -3.8s -1.9s -1.4s -9.8s -17.3s -11.4s -12.1s
Кипър :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :c :
Латвия -10.6 9.6 0.1 15.6 37.7 -3.2 35.5 39.9 11.5 11.1 30.7 44.7
Литва 20.5s 28.7s 24.8s 19.3s 28.9s -6.6s 2.7s 10.0s 2.8s 6.5s 14.4s 5.0s
Люксембург 26.6 27.7 13.1 4.4 -18.1 3.9 -14.9 10.3 -16.7 -10.5 -9.3 :
Унгария 2.8s -7.4s -5.4s 11.2s 8.0s 9.6s 0.9s 5.7s -1.7s -4.2s 19.6s 5.5s
Малта -1.4p -4.0p -8.6p -6.3p 2.1p -7.5p -13.0p -16.4p -12.6p -7.8p -8.2p :
Нидерландия 14.6s 3.5s 4.4s 0.3s -3.6s -1.1s -1.7s -7.2s 1.2s -5.1s -4.0s 1.0s
Австрия 22.3s -0.3s 8.8s 1.9s 3.4s 1.2s -4.6s -3.8s 1.8s 0.3s -5.5ps :
Полша 7.4s 10.8s 0.4s 12.9s 18.0s 9.8s 11.3s 5.6s 16.8s 28.7s -0.8s 3.8s
Португалия 25.3 12.7 19.7 12.2 2.9 1.4 -22.5 1.9 -5.1 -5.3 -3.8 2.6
Румъния 15.7s 2.8s 11.4s 12.6s 14.8s 1.0s 9.5s 1.0ps -4.2s -1.2s 7.4s -5.5ps
Словения 6.8ps 1.8ps 5.9ps 8.5ps 9.2ps 7.2ps 8.6ps -2.3ps 1.9ps -0.4ps 1.2ps -5.9ps
Словакия 14.5 6.3 -1.5 9.5 10.6 5.6 0.3 -2.5 7.3 7.8 10.5 10.9p
Финландия 11.1 16.2 7.8 7.4 1.7 -2.1 1.2 -9.8 -7.9 6.0 -11.4 -20.2
Швеция 11.1s -2.8s 0.1s 8.8s 0.1s -4.7s -10.3s -0.9s -2.6s -10.1s -9.6s -9.0s
Великобритания 9.1 -3.1 -3.1 3.9 -3.4 9.6 5.7 -12.3 19.8 -1.0 -0.5 7.4
Хърватия 14.7 -19.0 35.5 13.3 -7.3 14.4 5.6 -17.0 20.4 10.1 4.4 61.8
Турция 29.7s 27.4s 33.9s 29.2s 35.1s 31.0s 28.6s 15.9s 19.4s 17.5s 14.7s 14.5s

База данни на Евростат
3.2. Нови поръчки в промишлеността
: = Липсват данни/ няма налични данни
s = Оценка на Евростат
p = Временна стойност
c = Конфиденциално
Последно извличане - 11.01.2013 12:05
Последно обновяване - 10.01.2013
Най-стари данни - V.2011
Най-нови данни - IV.2012
Брой стойности - 1104
Таблица - teiis600

ДиаграмаСтраници