Коефициент на раждаемост


2.6. Коефициент на раждаемост
Географска единица Период от време
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ЕС (28 държави) 10.4 10.4 10.6 10.7 10.9b 10.8 10.7b 10.5b 10.4b 10.0ep 10.1bep 10.0bep
Европейски съюз (27 страни) 10.5 10.5 10.6 10.7 10.9b 10.8 10.7b 10.5b 10.4b 10.0ep 10.1bep 10.0bep
Еврозона (19 страни) 10.4 10.3 10.4 10.4 10.6b 10.4 10.3 10.1b 10.0b 9.7p 9.8bep 9.7bep
Еврозона (18 страни) 10.4 10.3 10.4 10.4 10.6b 10.4 10.4 10.1b 10.0b 9.7p 9.8bep 9.7bep
Белгия 11.3 11.4 11.6 11.7 11.9 11.8 11.9 11.6b 11.5 11.2 11.2b 10.8
България 9.1 9.3 9.7 10.0 10.4 10.9 10.2 9.6 9.5 9.2 9.4 9.2
Чехия 9.6 10.0 10.3 11.1 11.5 11.3 11.2 10.4 10.3 10.2 10.4 10.5
Дания 12.0 11.9 12.0 11.7 11.8 11.4 11.4 10.6 10.4 10.0 10.1 10.2
Германия 8.6 8.3 8.2 8.3 8.3 8.1 8.3 8.3b 8.4 8.5 8.8 9.0
Естония 10.3 10.6 11.0 11.8 12.0 11.8 11.9 11.1 10.6 10.3 10.3 10.6b
Ирландия 15.2 14.8 15.3 16.2 16.7 16.7 16.5 16.2 15.6 15.0p 14.6p 14.1p
Гърция 9.6 9.8 10.2 10.1 10.7 10.6 10.3 9.6 9.1 8.6 8.5 8.5
Испания 10.6 10.6 10.8 10.9 11.3 10.6 10.4 10.1 9.7 9.1 9.2 9.0
Франция 12.8 12.8 13.1 12.8 12.9 12.8 12.9 12.7 12.6 12.4 12.4b 12.0bp
Франция (метрополия) 12.6 12.7 12.9 12.7 12.8 12.7 12.8 12.5 12.4 : : :
Хърватия 9.4 9.9 9.6 9.7 10.1 10.4 10.1 9.6 9.8 9.4 9.3 8.9
Италия 9.8 9.6 9.6 9.7 9.8 9.6 9.5 9.2 9.0 8.5 8.3 8.0
Кипър 11.4 11.2 11.6 11.2 11.7 11.9 11.8 11.3 11.8 10.8 10.9 10.8
Латвия 9.1 9.8 10.3 10.9 11.2 10.3 9.4 9.1 9.8 10.2 10.9 11.1
Литва 8.8 8.9 9.1 9.3 9.9 10.2 9.9 10.0 10.2 10.1 10.4 10.8
Люксембург 11.9 11.5 11.7 11.4 11.5 11.3 11.6 10.9 11.3b 11.3 10.9 10.7
Унгария 9.4 9.7 9.9 9.7 9.9 9.6 9.0 8.8 9.1b 9.0 9.5 9.4
Малта 9.7 9.6 9.3 9.3 9.8 9.8 9.4 10.0 9.8 9.5 9.8 10.0
Нидерландия 11.9 11.5 11.3 11.1 11.2 11.2 11.1 10.8 10.5 10.2 10.4 10.1
Австрия 9.7 9.5 9.4 9.2 9.3 9.2 9.4 9.3 9.4 9.4 9.6 9.8
Полша 9.3 9.5 9.8 10.2 10.9 10.9 10.9b 10.2 10.1 9.7 9.9 9.7
Португалия 10.4 10.4 10.0 9.7 9.9 9.4 9.6 9.2 8.5 7.9 7.9e 8.3e
Румъния 10.1 10.4 10.4 10.3 10.8 10.9 10.5 9.7 10.0 9.4e 9.7e 10.0e
Словения 9.0 9.1 9.4 9.8 10.8b 10.7 10.9 10.7 10.7 10.2 10.3 10.0
Словакия 10.0 10.1 10.0 10.1 10.7 11.4 11.2 11.3 10.3 10.1 10.2 10.3
Финландия 11.0 11.0 11.2 11.1 11.2 11.3 11.4 11.1 11.0 10.7 10.5 10.1
Швеция 11.2 11.2 11.7 11.7 11.9 12.0 12.3 11.8 11.9 11.8 11.9 11.7
Великобритания 11.9 12.0 12.3 12.6 12.9 12.7 12.9 12.8 12.8 12.1 12.0e 11.9e
Исландия 14.5 14.4 14.5 14.6 15.2 15.8 15.4 14.1 14.1 13.4 13.4 12.5
Лихтенщайн 10.8 11.0 10.3 10.0 9.9 11.4 9.1 10.9 9.7 9.2 10.0 8.7
Норвегия 12.4 12.3 12.6 12.4 12.7 12.8 12.6 12.2 12.0 11.6 11.5 11.3
Швейцария 9.9 9.8 9.8 9.9 10.0 10.1 10.3 10.2b 10.3 10.2 10.4 10.5
Черна гора 12.8 12.0 12.3 12.7 13.4 13.7 12.0b 11.6 12.0 12.0 12.1 11.9
Бивша Югославска Република Македония 11.5 11.0 11.1 11.1 11.2 11.5 11.8 11.1 11.4 11.2 11.4 11.1
Албания 13.8 12.6 10.9 10.5 11.4 : : : : 12.3e 12.4e 11.3e
Сърбия 10.5 9.7 9.6 9.2 9.4 9.6 9.4 9.1b 9.3 9.2 9.3 9.3
Турция 18.1 18.2 18.1 18.4 18.2 17.5 17.2 16.7 17.0 16.8 17.3 16.9
Андора 10.9 10.7 10.6 10.1 10.4 9.9 9.8 : 9.5 : : :
Беларус 9.1 9.3 9.9 10.7 11.1 11.4 11.4 11.5 12.2 : 12.5 12.5
Босна и Херцеговина 8.9 9.0 8.9 8.8 8.9 9.0 8.7 8.3 8.4p 8.0 7.6p :
Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) 17.3 18.0 16.2 15.5 15.9 15.7 : 15.4b 15.4 : 17.7be 13.8p
Молдова 10.6 10.5 10.5 10.6 10.9 11.4 11.4 11.0 11.1 10.6 10.9 10.9e
Monaco 25.0 : : : : : : : : : : 8.1e
Русия 10.4 10.2 10.4 11.3 12.1 12.4 12.6 12.6 : : : :
Сан Марино 10.4 9.5 10.0 9.4 11.0 : : 10.0 : : 9.1 8.2
Украйна 9.0 9.1 9.9 10.2 11.1 11.2 10.9 11.0 11.5 11.1 : :
Армения 11.7 11.7 11.7 12.4 12.7 13.7 13.8 13.3 : 13.8 : 13.9
Азарбайджан 15.8 16.9 17.6 17.7 17.4 17.0 18.3 19.2 18.8 18.3 17.9 17.8
Грузия 11.5 10.7 10.9 11.2 12.9 14.4 14.1 12.9 : : 14.8be 15.9e

База данни на Евростат
2.6. Коефициент на раждаемост
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 25.06.2017 12:03

Диаграма

Страници