Очаквана продължителност на живота, по пол


2.5. Очаквана продължителност на живота, по пол
Общо
Year
Географска единица Период от време
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ЕС (28 държави) 78.4 78.5 78.9 79.1 79.4 79.6 79.9b 80.2b 80.3b 80.5ep 80.9bep 80.6bep
Европейски съюз (27 страни) 78.4 78.5 79.0 79.2 79.4 79.7 80.0b 80.3b 80.3b 80.6ep 80.9bep 80.6bep
Еврозона (19 страни) 79.6 79.6 80.1 80.3 80.5 80.8 81.1 81.3b 81.3b 81.6p 82.0bp 81.6bep
Еврозона (18 страни) 79.7 79.7 80.3 80.4 80.6 80.8 81.1 81.4b 81.4b 81.7p 82.1bp 81.7bep
Белгия 79.0 79.1 79.5 79.9 79.8 80.2 80.3 80.7b 80.5 80.7 81.4b 81.1
България 72.5 72.5 72.7 73.0 73.3 73.7 73.8 74.2 74.4 74.9 74.5 74.7
Чехия 75.9 76.1 76.7 77.0 77.3 77.4 77.7 78.0 78.1 78.3 78.9 78.7
Дания 77.8 78.3 78.4 78.4 78.8 79.0 79.3 79.9 80.2 80.4 80.7 80.8
Германия 79.3 79.4 79.9 80.1 80.2 80.3 80.5 80.6b 80.7 80.8 81.2b 80.7
Естония 72.4 73.0 73.2 73.2 74.4 75.3 76.0 76.6 76.7 77.5 77.4 78.0b
Ирландия 78.6 79.0 79.3 79.7 80.2 80.2 80.8 80.9 80.9 81.1p 81.4p 81.5p
Гърция 79.4 79.6 79.9 79.7 80.2 80.4 80.6 80.8 80.7 81.4 81.5 81.1
Испания 80.4 80.3 81.1 81.1 81.5 81.9 82.4 82.6 82.5 83.2 83.3 83.0
Франция 80.3 80.3 80.9 81.3 81.4 81.5 81.8 82.3 82.1b 82.4 82.9b 82.4bp
Франция (метрополия) 80.4 80.4 81.0 81.3 81.4 81.6 81.9 82.3 82.1 : : :
Хърватия 75.4 75.3 75.9 75.8 76.0 76.3 76.7 77.2 77.3 77.8 77.9 77.5
Италия 80.9 80.9 81.4 81.6 81.7 81.8 82.2 82.4 82.4 82.9 83.2 82.7
Кипър 79.1 78.7 80.1 79.8 80.6 81.0 81.5 81.2 81.1 82.5 82.8 81.8
Латвия 70.9 70.6 70.6 70.8 72.1 72.8 73.1 73.9 74.1 74.3 74.5 74.8
Литва 72.0 71.2 71.0 70.7 71.7 72.9 73.3 73.7 74.1 74.1 74.7 74.6
Люксембург 79.2 79.6 79.4 79.5 80.7 80.8 80.8 81.1 81.5b 81.9 82.3 82.4
Унгария 73.0 73.0 73.5 73.6 74.2 74.4 74.7 75.1 75.3b 75.8 76.0 75.7
Малта 79.4 79.4 79.5 79.9 79.7 80.4 81.5 80.9 80.9 81.9 82.1 81.9
Нидерландия 79.3 79.6 80.0 80.4 80.5 80.9 81.0 81.3 81.2 81.4 81.8 81.6
Австрия 79.3 79.5 80.1 80.3 80.6 80.5 80.7 81.1 81.1 81.3 81.6 81.3
Полша 74.9 75.0 75.3 75.4 75.6 75.9 76.4b 76.8 76.9 77.1 77.8 77.5
Португалия 78.4 78.2 79.0 79.3 79.5 79.7 80.1 80.7 80.6 80.9 81.3 81.3
Румъния 71.4 71.9 72.5 73.1 73.5 73.7 73.7 74.4 74.4 75.1e 75.0e 75.0e
Словения 77.2 77.5 78.3 78.4 79.1b 79.4 79.8 80.1 80.3 80.5 81.2 80.9
Словакия 74.2 74.1 74.5 74.6 74.9 75.3 75.6 76.1 76.3 76.6 77.0 76.7
Финландия 79.0 79.1 79.5 79.6 79.9 80.1 80.2 80.6 80.7 81.1 81.3 81.6
Швеция 80.7 80.7 81.0 81.1 81.3 81.5 81.6 81.9 81.8 82.0 82.3 82.2
Великобритания 79.0 79.2 79.5 79.7 79.8 80.4 80.6 81.0 81.0 81.1 81.4e 81.0e
Исландия 81.1 81.5 81.2 81.5 81.6 81.8 81.9 82.4 83.0 82.1 82.9 82.5
Лихтенщайн 82.0 80.7 81.0 81.4 82.9 81.7 81.8 81.9 82.5 82.5 82.1 82.7
Норвегия 80.1 80.3 80.6 80.6 80.8 81.0 81.2 81.4 81.5 81.8 82.2 82.4
Швейцария 81.3 81.5 81.8 82.0 82.3 82.3 82.7 82.8b 82.8 82.9 83.3 83.0
Черна гора : 74.0 73.9 74.4 75.2 75.2 76.1 76.1 76.3 76.5 76.5 76.5
Бивша Югославска Република Македония 73.6 73.7 73.9 73.8 74.4 74.4 75.0 75.1 74.9 75.5 75.5 75.5
Албания : : : : : : : : : : 78.2e 77.9e
Сърбия 72.7 72.8 73.4 73.7 73.9 74.0 74.4 74.6b 74.9 75.3 75.4 75.3
Турция : : : : : 76.0 76.8 77.1 77.6 78.2 78.1 78.2
Андора : : : : : : : 92.8 90.0 : : :
Беларус : : : : : : : 70.7 72.3 72.7 73.3 74.0
Молдова : : 68.5 68.9 69.3 69.4 69.1 71.0 71.0 : : :
Русия : : 66.6 67.5 67.9 68.7 68.9 : : : 71.1 :
Сан Марино : : : : : : : : 85.6 : : :
Украйна : : 67.9 67.6 68.0 : 70.3 71.1 71.2 : 71.8 72.5
Армения : : 72.9 73.6 73.6 73.7 : : : : : 75.1
Азарбайджан : : 72.8 72.8 73.6 73.8 73.6 : 74.1 74.7 74.8 75.3
Грузия : : 74.2 74.9 74.0 73.3 74.5 74.5 : : 74.1 73.0

База данни на Евростат
2.5. Очаквана продължителност на живота, по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 17.10.2017 12:03

Диаграма


2.5. Очаквана продължителност на живота, по пол
Мъже
Year
Географска единица Период от време
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ЕС (28 държави) 75.2 75.4 75.8 76.0 76.3 76.6 76.9b 77.3b 77.4b 77.7ep 78.1bep 77.9bep
Европейски съюз (27 страни) 75.2 75.4 75.8 76.1 76.3 76.6 77.0b 77.3b 77.4b 77.7ep 78.1bep 77.9bep
Еврозона (19 страни) 76.4 76.5 77.0 77.3 77.5 77.8 78.1 78.4b 78.5b 78.8p 79.2bp 78.9bep
Еврозона (18 страни) 76.5 76.7 77.2 77.4 77.7 77.9 78.2 78.5b 78.6b 78.9p 79.3bp 79.0bep
Белгия 76.0 76.2 76.6 77.1 76.9 77.4 77.5 78.0b 77.8 78.1 78.8b 78.7
България 69.0 69.0 69.2 69.5 69.8 70.2 70.3 70.7 70.9 71.3 71.1 71.2
Чехия 72.5 72.9 73.5 73.8 74.1 74.3 74.5 74.8 75.1 75.2 75.8 75.7
Дания 75.4 76.0 76.1 76.2 76.5 76.9 77.2 77.8 78.1 78.3 78.7 78.8
Германия 76.5 76.7 77.2 77.4 77.6 77.8 78.0 77.9b 78.1 78.4 78.7b 78.3
Естония 66.7 67.6 67.6 67.5 68.9 70.0 70.9 71.4 71.4 72.8 72.4 73.2b
Ирландия 76.1 76.7 76.9 77.3 77.9 77.8 78.5 78.6 78.7 79.0p 79.3p 79.6p
Гърция 76.6 76.8 77.1 76.9 77.5 77.5 78.0 78.0 78.0 78.7 78.8 78.5
Испания 77.0 77.0 77.8 77.9 78.3 78.8 79.2 79.5 79.5 80.2 80.4 80.1
Франция 76.7 76.7 77.3 77.6 77.8 78.0 78.2 78.7 78.7b 79.0 79.5b 79.2bp
Франция (метрополия) 76.7 76.8 77.4 77.6 77.9 78.0 78.3 78.8 78.7 : : :
Хърватия 71.8 71.7 72.4 72.2 72.3 72.8 73.4 73.8 73.9 74.5 74.7 74.4
Италия 78.0 78.1 78.6 78.8 78.9 79.1 79.5 79.7 79.8 80.3 80.7 80.3
Кипър 76.5 76.5 78.1 77.6 78.2 78.5 79.2 79.3 78.9 80.1 80.9 79.9
Латвия 65.6 64.9 65.0 65.3 66.5 67.5 67.9 68.6 68.9 69.3 69.1 69.7
Литва 66.2 65.2 65.0 64.5 65.9 67.1 67.6 68.1 68.4 68.5 69.2 69.2
Люксембург 76.0 76.7 76.8 76.7 78.1 78.1 77.9 78.5 79.1b 79.8 79.4 80.0
Унгария 68.7 68.7 69.2 69.4 70.0 70.3 70.7 71.2 71.6b 72.2 72.3 72.3
Малта 77.4 77.3 77.0 77.5 77.1 77.9 79.3 78.6 78.6 79.6 79.8 79.7
Нидерландия 76.9 77.2 77.7 78.1 78.4 78.7 78.9 79.4 79.3 79.5 80.0 79.9
Австрия 76.4 76.6 77.1 77.4 77.7 77.6 77.8 78.3 78.4 78.6 79.1 78.8
Полша 70.6 70.8 70.9 71.0 71.3 71.5 72.2b 72.5 72.6 73.0 73.7 73.5
Португалия 75.0 74.9 75.5 75.9 76.2 76.5 76.8 77.3 77.3 77.6 78.0 78.1
Румъния 67.8 68.4 69.0 69.5 69.7 69.8 70.0 70.8 70.9 71.6e 71.4e 71.5e
Словения 73.5 73.9 74.5 74.6 75.5b 75.9 76.4 76.8 77.1 77.2 78.2 77.8
Словакия 70.3 70.2 70.4 70.6 70.9 71.4 71.8 72.3 72.5 72.9 73.3 73.1
Финландия 75.4 75.6 75.9 76.0 76.5 76.6 76.9 77.3 77.7 78.0 78.4 78.7
Швеция 78.4 78.5 78.8 79.0 79.2 79.4 79.6 79.9 79.9 80.2 80.4 80.4
Великобритания 76.8 77.0 77.3 77.6 77.7 78.3 78.6 79.0 79.1 79.2 79.5e 79.2e
Исландия 78.9 79.6 79.5 79.6 80.0 79.8 79.8 80.7 81.6 80.5 81.3 81.2
Лихтенщайн 78.6 77.4 78.9 79.1 80.0 79.5 79.5 79.5 79.7 80.7 81.0 80.9
Норвегия 77.6 77.8 78.2 78.3 78.4 78.7 79.0 79.1 79.5 79.8 80.1 80.5
Швейцария 78.6 78.7 79.2 79.5 79.8 79.9 80.3 80.5b 80.6 80.7 81.1 80.8
Черна гора : 71.3 71.4 71.9 72.6 72.9 73.6 73.3 74.2 74.1 74.1 74.4
Бивша Югославска Република Македония 71.5 71.6 71.7 71.8 72.4 72.3 72.9 73.1 73.0 73.4 73.5 73.5
Албания : : : : : : : : : : 76.3e 76.2e
Сърбия 70.0 70.2 70.8 70.9 71.3 71.4 71.8 72.0b 72.3 72.6 72.8 72.8
Турция : : : : : 73.3 74.2 74.4 74.8 75.4 75.4 75.4
Андора : : : : : : : 91.8 88.4 : : :
Беларус : : : : : : : 64.7 66.6 67.3 67.8 68.6
Молдова : : 64.7 65.1 65.5 65.3 64.9 66.9 67.0 : : :
Русия : : 60.4 61.4 61.8 62.8 63.0 : : : 65.5 :
Сан Марино : : : : : : : : 84.1 : : :
Украйна : : 62.3 61.8 62.3 : 65.2 66.0 66.1 : 66.6 67.5
Армения : : 69.7 70.3 70.2 70.5 : : : : : 71.7
Азарбайджан : : 70.1 70.1 71.1 71.4 71.2 : 71.6 72.1 72.2 72.9
Грузия : : 69.7 70.3 69.0 68.9 70.0 70.1 : : 69.9 68.7

База данни на Евростат
2.5. Очаквана продължителност на живота, по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 17.10.2017 12:03

Диаграма


2.5. Очаквана продължителност на живота, по пол
Жени
Year
Географска единица Период от време
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ЕС (28 държави) 81.5 81.5 82.0 82.2 82.3 82.6 82.8b 83.1b 83.0b 83.3ep 83.6bep 83.3bep
Европейски съюз (27 страни) 81.5 81.5 82.0 82.2 82.4 82.6 82.9b 83.1b 83.1b 83.3ep 83.7bep 83.3bep
Еврозона (19 страни) 82.6 82.6 83.1 83.3 83.4 83.6 83.9 84.1b 84.0b 84.3p 84.7bp 84.2bep
Еврозона (18 страни) 82.6 82.7 83.2 83.4 83.5 83.7 83.9 84.2b 84.1b 84.3p 84.7bp 84.2bep
Белгия 81.9 81.9 82.3 82.6 82.6 82.8 83.0 83.3b 83.1 83.2 83.9b 83.4
България 76.2 76.2 76.3 76.6 77.0 77.4 77.4 77.8 77.9 78.6 78.0 78.2
Чехия 79.1 79.2 79.9 80.2 80.5 80.5 80.9 81.1 81.2 81.3 82.0 81.6
Дания 80.2 80.5 80.7 80.6 81.0 81.1 81.4 81.9 82.1 82.4 82.8 82.7
Германия 81.9 82.0 82.4 82.7 82.7 82.8 83.0 83.1b 83.1 83.1 83.6b 83.1
Естония 78.0 78.2 78.6 78.9 79.5 80.3 80.8 81.3 81.5 81.7 81.9 82.2b
Ирландия 81.1 81.3 81.7 82.1 82.4 82.7 83.1 83.0 83.1 83.1p 83.5p 83.4p
Гърция 82.2 82.5 82.7 82.5 83.0 83.3 83.3 83.6 83.4 84.0 84.1 83.7
Испания 83.7 83.6 84.4 84.4 84.6 85.0 85.5 85.6 85.5 86.1 86.2 85.7
Франция 83.8 83.8 84.5 84.8 84.8 85.0 85.3 85.7 85.4b 85.6 86.0b 85.5bp
Франция (метрополия) 83.9 83.9 84.5 84.8 84.8 85.0 85.3 85.7 85.4 : : :
Хърватия 78.8 78.8 79.3 79.2 79.7 79.7 79.9 80.4 80.6 81.0 81.0 80.5
Италия 83.7 83.6 84.1 84.2 84.2 84.3 84.7 84.8 84.8 85.2 85.6 84.9
Кипър 81.8 80.8 82.0 82.1 82.9 83.5 83.9 83.1 83.4 85.0 84.7 83.7
Латвия 76.0 76.3 76.1 76.2 77.5 77.7 78.0 78.8 78.9 78.9 79.4 79.5
Литва 77.7 77.4 77.1 77.2 77.6 78.7 78.9 79.3 79.6 79.6 80.1 79.7
Люксембург 82.4 82.3 81.9 82.2 83.1 83.3 83.5 83.6 83.8b 83.9 85.2 84.7
Унгария 77.2 77.2 77.8 77.8 78.3 78.4 78.6 78.7 78.7b 79.1 79.4 79.0
Малта 81.2 81.4 82.0 82.2 82.3 82.7 83.6 83.0 83.0 84.0 84.2 84.0
Нидерландия 81.5 81.7 82.0 82.5 82.5 82.9 83.0 83.1 83.0 83.2 83.5 83.2
Австрия 82.1 82.2 82.8 83.1 83.3 83.2 83.5 83.8 83.6 83.8 84.0 83.7
Полша 79.2 79.3 79.7 79.8 80.0 80.1 80.7b 81.1 81.1 81.2 81.7 81.6
Португалия 81.8 81.5 82.5 82.5 82.7 82.8 83.2 83.8 83.6 84.0 84.4 84.3
Румъния 75.1 75.4 76.1 76.8 77.5 77.7 77.7 78.2 78.1 78.7e 78.7e 78.7e
Словения 80.8 80.9 82.0 82.0 82.6b 82.7 83.1 83.3 83.3 83.6 84.1 83.9
Словакия 78.0 78.1 78.4 78.4 79.0 79.1 79.3 79.8 79.9 80.1 80.5 80.2
Финландия 82.5 82.5 83.1 83.1 83.3 83.5 83.5 83.8 83.7 84.1 84.1 84.4
Швеция 82.8 82.9 83.1 83.1 83.3 83.5 83.6 83.8 83.6 83.8 84.2 84.1
Великобритания 81.1 81.3 81.6 81.8 81.8 82.4 82.6 83.0 82.8 82.9 83.2e 82.8e
Исландия 83.2 83.5 82.9 83.4 83.3 83.8 84.1 84.1 84.3 83.7 84.5 83.8
Лихтенщайн 85.1 84.1 83.1 83.6 85.5 83.6 84.3 84.2 85.2 83.9 83.2 84.5
Норвегия 82.5 82.7 82.9 82.9 83.2 83.2 83.3 83.6 83.5 83.8 84.2 84.2
Швейцария 83.8 84.0 84.2 84.4 84.6 84.6 84.9 85.0b 84.9 85.0 85.4 85.1
Черна гора : 76.8 76.4 76.9 77.8 77.5 78.5 78.8 78.3 79.0 78.9 78.6
Бивша Югославска Република Македония 75.8 75.9 76.2 75.9 76.5 76.7 77.2 77.2 76.9 77.5 77.5 77.4
Албания : : : : : : : : : : 80.2e 79.7e
Сърбия 75.5 75.6 76.1 76.5 76.6 76.7 77.0 77.2b 77.5 77.9 78.0 77.9
Турция : : : : : 78.8 79.4 79.8 80.5 81.1 80.9 81.0
Андора : : : : : : : 94.5 92.0 : : :
Беларус : : : : : : : 76.9 77.8 78.0 78.6 79.0
Молдова : : 72.4 72.7 73.2 73.6 73.5 75.0 74.9 : : :
Русия : : 73.2 73.9 74.2 74.7 74.9 : : : 76.7 :
Сан Марино : : : : : : : : 86.8 : : :
Украйна : : 73.8 73.7 73.9 : 75.3 76.0 76.1 : 76.7 77.3
Армения : : 76.0 76.8 76.7 76.7 : : : : : 78.2
Азарбайджан : : 75.4 75.5 76.3 76.3 76.0 : 76.6 77.1 77.3 77.7
Грузия : : 78.4 79.3 78.8 77.5 78.8 78.6 : : 78.2 77.4

База данни на Евростат
2.5. Очаквана продължителност на живота, по пол
: = Липсват данни/ няма налични данни
b = прекъсване в динамичния ред
e = Оценена стойност
p = Временна стойност
Последно извличане - 17.10.2017 12:03

Диаграма


Страници