Светът на статистиката

Oрганизационен комитет

Richard Emsley
International Biometric Society Representative – Представител на Международното биометрично дружество
The University of Manchester – Университет на Манчестър
Manchester M13 9PL England – Великобритания
Phone: +44 (0)161 306 8002
Email: richard.emsley@manchester.ac.uk

Adam Jakubowski
ISI/Bernoulli Society Representative – Представител на Международния статистически институт
Nicolaus Copernicus University – Университет „Николай Коперник”
Torun, Poland – Полша
Phone: +(48 56) 611-34-63
Email: adjakubo@mat.umk.pl

Ada van Krimpen
International Statistical Institute Representative – Представител на Международния статистически институт
International Statistical Institute
The Hague, The Netherlands – Нидерландия
Phone: + 31 70 337 5738
Email: an.vankrimpen@cbs.nl

Denise Lievesley 
Royal Statistical Society Representative – Представител на Кралското статистическо общество
Kings College London – Кралски Колеж Лондон
London, England – Великобритания
Email: Denise.lievesley@kcl.ac.uk

David Madigan
Institute of Mathematical Statistics Representative – Представител на Институт по математическа статистика
Columbia University – Колумбийски университет
New York, NY, USA – САЩ
Phone: (212) 851-2131
Email: Madigan@stat.columbia.edu

Vijay Nair
International Statistical Institute Representative – Представител на Международния статистически институт
Department of Statistics – Дирекция „Статистика”
University of Michigan, USA – Мичигански университет, САЩ
Phone: (734) 763-8018
Email: vnn@umich.edu

Sastry G. Pantula
American Statistical Association Representative – Представител на Американската Асоциация на статистиците
Department of Statistics – Дирекция „Статистика”
North Carolina State University – Държавен университет в Северна Каролина
Raleigh, North Carolina, USA – САЩ
Phone: 919-515-1949
Email: pantula@stat.ncsu.edu

Ron Wasserstein
American Statistical Association Representative – Представител на Американската Асоциация на статистиците
American Statistical Association – Американската Асоциация на статистиците
Alexandria, Virginia, USA – САЩ
Phone: 1-703-684-1221
Email: ron.wasserstein@amstat.org